Vedi tutte le notizie

SUPer Gostinci in Posvoji obalo – Preprečevanje ter blažitev pojavnosti morskih odpadkov

26. Apr 2022

V torek, 26. aprila, 2022, je Javni zavod Krajinski park Strunjan organiziral predstavitev rezultatov aktivnosti, ki jih je zapisal v Akcijskem načrtu za preprečevanje in ublažitev pojavnosti morskih odpadkov v Krajinskem parku Strunjan. Aktivnosti sta podprla organizacija MIO-ECSDE in projekt Interreg Med Plastic Busters MPAs. Glavni namen je zmanjšanje obremenjenosti morskega okolja z morskimi odpadki, ki izvirajo predvsem iz kopenskih aktivnosti.

Morski odpadki na slovenski obali se analizirajo v sklopu pilotnega monitoringa, ki ga izvaja Inštitut za vode RS kot del izvajanja Okvirne direktive o morski strategiji. Poleg tega morske odpadke spremljamo tudi v JZ KP Strunjan v sklopu aktivnosti, ki se je pričela s projektom Posvoji obalo.

Posvoji obalo omogoča posameznikom, da si izberejo 100 m dolg pas obale znotraj KP Strunjan in na njem nekajkrat letno pregledajo stanje onesnaženosti z odpadki, spodbujamo pa posameznike tudi k temu, da za ta košček obale skrbijo s čiščenjem odpadkov. Z zasnovo in izvedbo te aktivnosti smo v JZ KP Strunjan pričeli v marca 2020 in do sedaj smo prejeli šest posvojiteljev 100 m obale znotraj KP Strunjan. Posvojitelj se obveže, da nekajkrat letno, predlagamo pomladi in jeseni, preveri količine in tip morskih odpadkov na izbranih 100 metrih obale. Podatki o morskih odpadkih se zberejo ali na JZ KP Strunjan s pomočjo terenskega obrazca ali jih posvojitelji pošljejo preko aplikacije Marine LitterWatch Evropski agenciji za okolje. Na ta način bomo lahko v toku časa videli trende, spremembe in sestavo morskih odpadkov tudi s pomočjo posvojiteljev. Ena prvih posvojiteljic je bila ga. Ana Maria Mitić, znana slovenska performerka in mama.
SUPer GOSTINCI je nadgradnja druge aktivnosti, brez slamic za pijačo, navedene v Akcijskem načrtu za preprečevanje in ublažitev pojavnosti morskih odpadkov v KP Strunjan. JZ Krajinski park Strunjan je v sodelovanju z zunanjimi sodelavci, samostojno raziskovalko Andrejo Palatinus s.p. in Zavodom Tri-Niti, pripravil shemo pospeševanja in promocije gostinstva brez plastike za enkratno uporabo na območju parkov Krajinski park Strunjan in Krajinski park Debeli rtič, in tudi širše. V sklopu dve leti trajajočega projekta, ki je potekal v dveh delih, so k sodelovanju povabili okoli 30 podjetij, ki imajo svojo dejavnost na območju parka in širše.

Glavni namen te aktivnosti je zmanjšanje pritiska na morsko okolje v obliki izdelkov iz plastike za enkratno uporabo, ki prihajajo iz gostinske dejavnosti. Tu govorimo predvsem o slamicah, priboru in krožnikih, lončkih za pijačo, mešalkah za pijače, vseh izdelkih iz ekspandiranega polistirena in oksorazgradljive plastike. Gostinci, ki so se odločili zmanjšati uporabo plastike za enkratno uporabo so podpisali Zavezo za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo. Glavni cilj je, da gostinec doseže poslovanje brez plastike za enkratno uporabo.

V sklopu projekta je bilo z znakom SUPer GOSTINEC nagrajenih 9 gostincev z območja Krajinskega parka Strunjan, Krajinskega parka Debeli rtič, slovenske obale in Ljubljane, ki so se zavezali iz svojega poslovanja odstraniti plastiko za enkratno uporabo, ali pa so ta cilj že dosegli. Na ta način gostinci izpolnjujejo zaveze Uredbe o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji in o označevanju nekaterih plastičnih proizvodov, ki je bila sprejeta avgusta leta 2021. Decembra lansko leto pa je bil sprejet še Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji, ki ravno tako prepoveduje dajanje na trg določenih izdelkov iz plastike za enkratno uporabo. Imajo pa gostinci vso podporo, da te zaveze nadgradijo in dejansko popolnoma prenehajo z uporabo plastike za enkratno uporabo.

Gostinci namreč ugotavljajo, da v sklopu svojih rednih aktivnosti, ustvarijo velike količine plastičnih odpadkov in mnogi izmed njih so se že sami odločili, da to spremenijo. Po vzpostavljenem sodelovanju je eden izmed sodelujočih gostincev zmanjšal količine nabavljenih izdelkov iz plastike za enkratno uporabo za 70 % v enem letu, medtem ko je drugi to številko celo presegel. Želimo si, da bo v sezoni 2022 uspeh viden tudi pri gostincih na območju Krajinskega parka Debeli rtič, ki se je projektu pridružil lansko leto septembra.

V letu 2022 bomo v sodelovanju s SUPer GOSTINCEM pričeli tudi s pilotno uporabo lončkov iz plastike za večkratno uporabo, t.i. REUSE Cup System. V sklopu te aktivnosti si bo gost lokala lonček za pijačo lahko izposodil proti kavciji in ob vrnitvi lončka bo prejel plačano kavcijo nazaj.

Za namen informativne kampanje je bil izdelan tudi video, ki naslavlja problem plastike za enkratno uporabo in prekomerno uporabo le-te. Pred nami je nova poletna sezona in pomembno je, da se zavedamo, da tudi vsi obiskovalci in uporabniki obale vplivamo na stanje obale in morja. Zato vam prijazno ponujamo v razmislek – kaj lahko letos naredite drugače? Kako lahko zmanjšate količino plastike za enkratno uporabo in drugih odpadkov?