DRIVE IN TRŽNICA LORETO

Dolgoročni namen operacije je zagotoviti trajnostno infrastrukturo za razvoj vrhunske ter celovite ponudbe tipičnih lokalnih proizvodov na enem mestu, ki bo izkoristila okoljsko prednost območja in pripomogla k razvoju podjetniških aktivnosti in razvojnih partnerstev, kar bo okrepilo konkurenčnost gospodarstva, ter vzpostavilo možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

Inovativna DRIVE IN tržnica, ki bo locirana ob Krajevni skupnosti Jagodje – Dobrava, bo povezala urbano s podeželjem, ponudila bo nov produkt s spletno prodajo in spodbudila ekološko pridelavo z eko kotičkom, hkrati pa bo zagotovila učinkovito trženje lokalnih proizvajalcev s povezovanjem več oblik deležnikov (kmetje, turistični delavci, upokojenci, ribiči) z namenom skupnega nastopa, promocije in razvoja novih produktov.

Razvite bodo nove interpretativne vsebine v obliki izvedbe multimedijske sobe, preko katere se bo promovirala in valorizirala kulinarična vrednost in prepoznavnost lokalnih izdelkov in ribištva, s katerimi se bo izpostavila tudi regijska edinstvenost, ter prepoznavnost destinacije Istre na turističnih trgih. Izvedlo se bo 11 dogodkov namenjenih turizmu in ranljivim skupinam (mladim, brezposelnim, starejšim, invalidom) z namenom razvijanja podjetniških znanj in veščin, vzpostavljanju medgeneracijskega sodelovanja, preprečevanju socialne izključenosti, varovanja okolja in trajnostne mobilnosti.

Vodilni partner: Krajinski park Strunjan

Partnerji operacije: Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava, Ljudska univerza Koper, Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

Povezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si