Preglej vse novice

🐟 POLETNA ŠOLA 🐟

19. Jun 2024

V sklopu projekta Poseidone programa Interreg Italija-Slovenija, katerega namen je vzpostavitev zelene in modre infrastrukture na območju severnega Jadrana, ena izmed aktivnosti zajema izvedbo poletne šole na jadrnici Goletta Verde, ki je namenjena spoznavanju inovativnih metod spremljanja stanja morskih favne.

Gre za znanstveni jadralni laboratorij, v katerem se bodo izvajale študije in znanstvene raziskave na področju ohranjanja vrst in habitatov severnega Jadrana. Program je namenjen študentom in diplomantom italijanskih in slovenskih univerz, že v poletju 2024 pa je načrtovana izvedba prve šole, katere se bo lahko udeležilo 12 študentov.

Rok za prijavo je 21.6., celoten razpis pa si lahko preberete na spodnji povezavi: https://shorturl.at/Il1co 

Zainteresirani študentje vabljeni k prijavi!

🐟 SUMMER SCHOOL 🐟

Nell’ambito del progetto Poseidone del Programma Interreg Italia-Slovenia, che mira alla creazione di infrastrutture verdi e blu nell’Alto Adriatico, una delle attività è l’organizzazione di un corso estivo a bordo della barca a vela Goletta Verde, finalizzata all’apprendimento di metodi innovativi per il monitoraggio della fauna marina.
Si tratta di un laboratorio scientifico dove si svolgeranno studi e ricerche scientifiche nel campo della conservazione delle specie e degli habitat dell’Adriatico settentrionale. Il programma è rivolto a studenti e laureati di università italiane e slovene e il primo corso si svolgera nell’estate 2024, con la partecipazione di 12 studenti.

Le domande devono essere presentate entro il 21 giugno. Il bando completo può essere consultato qui: https://shorturl.at/Il1co 

Gli studenti interessati sono invitati a candidarsi!