V Javnem zavodu Krajinski park Strunjan se zavzemamo za okolju prijazne in trajnostne prakse v našem vsakdanjem poslovanju. Temelji našega poslovanja so trajnost ter skrb za okolje in  naravo v najširšem smislu. Prizadevamo si biti zgled okolici ter soustvarjati družbo, v kateri bo prav vsak posameznik ravnal odgovorno in okolju prijazno.

Zavedamo se svoje vloge tako v našem prostoru in širše ter si prizadevamo za dolgoročno trajnostno upravljanje naših dejavnosti.

Pri Javnem zavodu Krajinski park Strunjan poudarjamo:

– Varovanje okolja z zmanjševanjem vplivov lastne dejavnosti na okolje ter s sodelovanjem v okoljskih in ohranitvenih pobudah.

– Spremljanje lastne okoljske uspešnosti in postavljanje ustreznih okoljskih ciljev.

– Zmanjševanje lastnega okoljskega odtisa z varčevanjem pri energiji in vodi.

– Zmanjševanje nastanka odpadkov in njihovo aktivno zmanjševanje, ponovna uporaba in recikliranje (reduce. reuse, recycle).

– Uporabo organskih, lokalnih in/ali sezonskih proizvodov z oznako pravične trgovine ali z znakom za okolje, ko in kjer je to mogoče.

– Izobraževanje osebja in redno usposabljanje o okoljskih in trajnostnih vprašanjih.

– Spodbujanje gostov k aktivnemu sodelovanju pri lastnih okoljskih prizadevanjih.

– Ozaveščanje o naravi, okolju in trajnosti tekom vodenih ogledov.

– Seznanjanje obiskovalcev o posebnostih območja.

– Spodbujanje in sprejemanje ukrepov za varovanje lokalne in mednarodne biotske raznovrstnosti.

– Oblikovanje politike družbene odgovornosti podjetja s sklicevanjem na vprašanja vezana na področja: sociale, kulture, ekonomije, kakovosti, človekovih pravic. zdravja. tveganja in obvladovanja kriznih situacij.