Krajinski park Strunjan meri 428,6 ha in vključuje 4 km obrežja Tržaškega zaliva. Območje parka obsega Strunjanski polotok od Simonovega zaliva do izliva Strunjanske reke, vključno z 200-metrskim pasom morja in notranjim delom Strunjanskega zaliva.

Znotraj parka so tri ožja zavarovana območja: Naravni rezervat Strunjan, Naravni rezervat Strunjan Stjuža ter Naravni spomenik Pinijev drevored.