Javni poziv za dodelitev priveznih mest 2024

Javni zavod Krajinski park Strunjan objavlja javni poziv interesentom za 6 prostih priveznih mest v rečici Roja na Strunjanskih solinah.
 
Za prijavo ni pogoj, da imate plovilo že v svoji lasti, slednje si morate nabaviti v roku treh mesecev od dneva podpisa pogodbe. Privezna mesta so namenjena manjšim plovilom, dolžine do vključno 5 metrov. 
 
Zaradi mostu so primernejša plovila brez kabine ali z nižjo kabino ter brez večjega ugreza, zaradi plitkosti samega kanala.
 
Osebe, ki bodo uspešne na javnem pozivu, morajo plačati pri prvem letnem plačilu najema priveznega mesta, tudi polog v višini letne priveznine. Če je na primer vaše plovilo plastično in dolžine od 4 – 5 metrov, znaša strošek 400 EUR (letna priveznina do 31.12.2024) + 400 EUR polog v višini letnega najema, kar znaša skupaj 800 EUR. Polog ni plačilo za letni najem ampak je varščina.
 
Če se odločite za leseno plovilo vam nudimo 50% popust na letno priveznino.
 
 
POZIV BO ODPRT OD 15.4.2024 DO VKLJUČNO DNE 23.4.2024. Upošteva se datum in ura oddaje priporočene poštne pošiljke. Vloge je potrebno oddati izključno s priporočeno poštno pošiljko. Prehitro ali prepozno oddane vloge ne bodo obravnavane.
 
Za vse morebitne nejasnosti smo vam na voljo na elektronskem naslovu luka@parkstrunjan.si ali na tel.08 205 18 83.
 
 

Cenik

CENIK
ZA TRADICIONALNA PRIVEZNA MESTA V KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN

 

Dolžina plovila

Letna najemnina v EUR (z DDV)

Do vključno 4m

280

4 do vključno 5m

400

5 do vključno 6m

540

6 do vključno 7m

820

Cenik velja od 1.1.2023. Za tradicionalna lesena plovila, se pristojbina določi v vrednosti polovice redne cene iz tabele. Pogoj je, da je plovilo leseno, razvidno iz vpisnega lista. 

Poleg priveznine morajo privezniki, ob sklenitvi pogodbe vplačati tudi polog v višini letne priveznine. Polog je mišljen kot varščina za kritje morebitnih stroškov ali škode, ki bi jo na priveznem mestu, drugih plovilih ali osebah povzročil priveznik ali iz razlogov, ki bi izhajali iz priveznikove sfere.

Če najemnik priveznega mesta odpove pogodbo se mu cel polog vrne ali samo še neizkoriščeni del.

Zaenkrat so vsa privezna mesta zasedena.

V kolikor želite biti obveščeni o javnemu pozivu za dodeljevanje priveznih mest,
da se boste lahko pravočasno prijavili, sporočite:

– 
Ime in priimek:
– Telefon
– Elektronski naslov

Na luka.kastelic@gov.si 

Osebne podatke, bomo uporabili samo zato, da vas lahko kontaktiramo pred javnim pozivom.

Več o tradicionalnih priveznih mestih

Še pred nekaj leti je bilo stanje kanalov in nasipov ob Strunjanskih solinah, ki so se uporabljali za privezovanje plovil, precej pereče. Privezi so bili improvizirani, suhozid je razpadal in zaradi nanosov mulja je bilo oteženo plutje že ob najmanjši oseki. V kanalih je bilo tudi kar nekaj plovil zapuščenih in potopljenih.

V letu 2010 se je zaključila sanacija spodnjega dela nasipa rečice Roja na jugozahodni strani Strunjanski solin. To je bil pogoj, da je zavod leta 2014 lahko uredil tradicionalna privezna mesta od mostu, ki ga uporabljajo solinarji za dostop na soline, do mostu pri izlivu rečice Roja v morje.

V letu 2015 smo poskrbeli za ureditev priveznih mest še na južnem delu mandrača in ob pretočnem kanalu lagune Stjuža ob Strunjanskih solinah. Pred tem je bil v letih 2012‒2013 obnovljen severni nasip Strunjanskih solin v okviru projekta SALTWORKS.

Tradicionalna privezna mesta je zavod uredil z minimalnim posegom v okolje. Nasip je bil obnovljen s peščenjakom, nameščene so bile lesene gredi za zaščito zidu pred vplivom plovil, skupno pa je bilo urejenih 113 tradicionalnih privezov.

Uporabniki priveznih mest s spoštovanjem do naravne in kulturne dediščine pomagajo ohranjati naravne lepote krajinskega parka.

Kontakt

Za vsa morebitna vprašanja vezana na privezna mesta, smo vam na voljo na elektronskem naslovu luka@parkstrunjan.si ali na tel. 08 205 18 83