Poleg nalog ohranjanja naravnih vrednot in biotske pestrosti je skrb Javnega zavoda Krajinski park Strunjan tudi ohranjanje podobe kulturne krajine.

Več o tradicionalnih priveznih mestih

Še pred nekaj leti je bilo stanje kanalov in nasipov ob Strunjanskih solinah, ki so se uporabljali za privezovanje plovil, precej pereče. Privezi so bili improvizirani, suhozid je razpadal in zaradi nanosov mulja je bilo oteženo plutje že ob najmanjši oseki. V kanalih je bilo tudi kar nekaj plovil zapuščenih in potopljenih.

V letu 2010 se je zaključila sanacija spodnjega dela nasipa rečice Roja na jugozahodni strani Strunjanski solin. To je bil pogoj, da je zavod leta 2014 lahko uredil tradicionalna privezna mesta od mostu, ki ga uporabljajo solinarji za dostop na soline, do mostu pri izlivu rečice Roja v morje.

V letu 2015 smo poskrbeli za ureditev priveznih mest še na južnem delu mandrača in ob pretočnem kanalu lagune Stjuža ob Strunjanskih solinah. Pred tem je bil v letih 2012‒2013 obnovljen severni nasip Strunjanskih solin v okviru projekta SALTWORKS.

Tradicionalna privezna mesta je zavod uredil z minimalnim posegom v okolje. Nasip je bil obnovljen s peščenjakom, nameščene so bile lesene gredi za zaščito zidu pred vplivom plovil, skupno pa je bilo urejenih 113 tradicionalnih privezov.

Uporabniki priveznih mest s spoštovanjem do naravne in kulturne dediščine pomagajo ohranjati naravne lepote krajinskega parka.

Cenik

CENIK

za   tradicionalna privezna mesta v Krajinskem parku Strunjan

za   leto 2018/2019

Dolžina   plovila

Letna   pristojbina v EUR

do 4 m

241,56

4 – 5 m

351,36

5 – 6 m

472,14

6 – 7 m

713,70

Cenik velja od 16. 1. 2018 dalje.

DDV je vključen v ceno.

Za tradicionalna lesena plovila, se pristojbina določi v vrednosti polovice redne cene iz tabele. Pogoj je, da je plovilo leseno.

Kontakt

Za vsa morebitna vprašanja vezana na privezna mesta, smo vam na voljo na elektronskem naslovu luka.kastelic@gov.si ali na tel.
08 205 18 83