Pred vami je politika zasebnosti, dokument v katerem boste našli vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo v instituciji Javni zavod Krajinski park Strunjan.

Za večjo preglednost vam ponujamo interaktivno kazalo vsebine, s katerim lahko hitreje dostopate do podatkov, ki vas najbolj zanimajo.

Vsebina

Kdo obdeluje moje osebne podatke?

Obdelavo osebnih podatkov izvaja upravljavec osebnih podatkov; podjetje Javni zavod Krajinski park Strunjan.

Podatki o upravljavcu:
Javni zavod Krajinski park Strunjan
Strunjan 152
6320 Portorož

Upravljavca lahko kadarkoli kontaktirate na: info@parkstrunjan.si

Zakaj uporabljate moje osebne podatke?

Ta politika zasebnosti je namenjena:

 • Obiskovalcem Krajinskega parka Strunjan,
 • Obiskovalcem spletne strani,
 • Prejemnikom e-novic,
 • Udeležencem ogleda parka,
 • Upravičencem do uporabe kolektivne blagovne znamke,
 • Ponudnikom gostinskih in namestitvenih kapacitet,
 • Udeležencem v projektnih aktivnostih,
 • Posameznikom v postopku pridobitve priveznih mest,
 • Udeležencem v postopku naravovarstvenega nadzora.

Vse osebne podatke, ki jih zbira upravljavec, obdelujemo za določene namene, opredeljene v spodnji tabeli. Vse osebne podatke obdelujemo na ustrezni pravni podlagi, kot opredeljeno spodaj.

Namen

Vrste osebnih podatkov

Pravna podlaga

Rok hrambe

Organizacija vodenega izleta parka, vključno z rezervacijo termina (ne glede na komunikacijski kanal)

Ime in priimek / naziv organizacije, naslov, davča številka (če gre za podjetje), vrsta udeležencev, telefonska številka, e-mail naslov

Izvajanje javne službe (javni interes ohranjanja narave – skrb za predstavitev krajinskega parka, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku)

5 let od dneva izvedbe vodenja

Sodelovanje na dogodkih

Nabor podatkov je odvisen od posamičnega dogodka; podrobne informacije so priložene ob organizaciji dogodka

Izvajanje javne službe (javni interes ohranjanja narave – skrb za predstavitev krajinskega parka, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku in zagotavljanje dostopa do informacij o krajinskem parku)

5 let od izvedbe dogodka

Sodelovanje na dogodkih, ki so organizirani s pomočjo projektnih sredstev

Nabor podatkov je odvisen od posamičnega dogodka; podrobne informacije so priložene ob organizaciji dogodka

Zakon

Ves čas trajanja projekta in še 10 let po poteku projekta

Komuniciranje z vami glede Krajinskega parka Strunjan

Ime in priimek, kontaktni podatki (telefonska številka ali e-naslov), podatki o povpraševanju

Izvajanje javne službe (javni interes ohranjanja narave – skrb za predstavitev krajinskega parka, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku in zagotavljanje dostopa do informacij o krajinskem parku)

1 mesec po prenehanju komunikacije

Registracija za upravičenca do uporabe kolektivne blagovne znamke in objava v registru

Nabor podatkov izvira iz objavljene dokumentacije na spletni strani

Zakon

Do zahteve po izbrisu oz. prenehanja uporabe kolektivne blagovne znamke

Objava kontaktnih podatkov v registru upravičencev do uporabe kolektivne blagovne znamke

Ime in priimek, naslov upravičenca, telefonska številka, e-naslov

Zakon

Do zahteve po izbrisu oz. prenehanja uporabe kolektivne blagovne znamke

Ugotavljanje istovetnosti in dokumentiranja kršitev v okviru izvajanja naravovarstvenega nadzora

Ime in priimek, naslov, EMŠO, morebitni drugi podatki, ki izhajajo iz postopka

Zakon

Kot določeno z zakonom

Najem priveznega mesta

Ime in priimek prijavitelja, podatki o morebitnih solastnikih plovila, gabariti plovila, kopijo veljavnega vpisnega lista plovila, podatke o tem ali je plovilo leseno, naslov, davčna številka, telefonska številka, e-naslov, podatki o priveznem mestu

Zakon (postopkovni del) in pogodbeno razmerje

Ves čas trajanja pogodbe in še 5 let po zaključku pogodbenega razmerja

Vpis na čakalno listo za privezno mesto

Ime in priimek, e-naslov

Zakon

Do preklica

Vpis na seznam ponudnikov

Ime in priimek, telefonska številka, e-naslov

Izvajanje javne službe

Do preklica

Varovanje naših pravic in uveljavljanje pravnih zahtevkov

Odvisno od posameznega postopka

Zakon

V skladu z zakonodajo

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, razen kadar bi posredovanje osebnih podatkov zahtevala zakonodaja. V tem primeru ste osebne podatke dolžni posredovati. Določene osebne podatke potrebujemo za to, da vam zagotovimo storitev. V kolikor se odločite, da nam podatkov, ki jih potrebujemo za opravo določene storitve ne boste posredovali, vam določenih storitev ne moremo nuditi.

Ali moje podatke delite s tretjimi osebami?

Vaše osebne podatke delimo s tretjimi osebami v naslednjih primerih:

 • Vzdrževanje spletne strani,
 • Računovodski servis.

Osebne podatke lahko posredujemo tudi državnim in upravnim organom, kadar to predvideva zakonodaja. Prav tako vaše osebne podatke, kadar so ti pridobljeni v okviru opravljanja projektnih aktivnosti, posredujemo projektnim partnerjev in nadzornim organom. O takšnem posredovanju osebnih podatkov boste predhodno obveščeni.

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo kadar je to potrebno, da se izpolni namen obdelave osebnih podatkov. Tretje osebe lahko dostopajo in obdelujejo vaše osebne podatke samo v obsegu in na način, ki je določen s pogodbo, ki smo jo sklenili z njimi. Tretje osebe ne smejo obdelovati osebnih podatkov, ki niso potrebni za namen, za katerega obdelujejo osebne podatke. Vse tretje osebe so zavezane k spoštovanju ravni varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja upravljavec.

Kako varujete moje osebne podatke?

Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo tako, da smo sprejeli različne tehnične in organizacijske ukrepe, med katere sodijo:

 • Redno posodabljanje naše strojne in programske opreme;
 • Varovanje strojne in programske opreme z zaščitno programsko opremo;
 • Varovanje naših poslovnih prostorov;
 • Zagotavljanje omejitve dostopa nepooblaščenih oseb do osebnih podatkov.

Zavedamo se, da lahko, kljub varnostnim mehanizmom, ki smo jih vzpostavili, pride do varnostnega incidenta. V ta namen smo oblikovali poseben protokol, s katerim bomo takšne incidente obravnavali hitro, učinkovito in skladno z zakonodajo.

V kolikor bi prišlo do varnostnega incidenta, pri katerem obstaja verjetnost, da so bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšnem incidentu nemudoma, vendar ne kasneje kot v 72ih urah, obvestili pristojni nadzorni organ. V kolikor pa bi prišlo do varnostnega incidenta, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa bomo o tem nemudoma obvestili tudi zadevne posameznike.

Katere pravice imam na voljo?

Glede obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo, so vam na voljo naslednje pravice:

 1. Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča pridobitev informacij o obdelavi osebnih podatkov, hkrati pa imate tudi možnost vpogleda oz. pridobitve kopije vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
 2. Pravica do popravka osebnih podatkov: možnost imate, da zahtevate popravek netočnih ali nepopolnih podatkov, ki jih vodimo o vas.
 3. Pravica omejiti obdelavo osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da podatke, kjer je sicer možen izbris, vseeno ohranite v hrambi zaradi kasnejših dokazovanj v različnih uradnih postopkih. Prav tako vam ta pravica omogoča začasno omejitev obdelave za čas trajanja odločanja o popravku ali ugovoru, ki poteka pri upravljavcu.
 4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate izbris podatkov, ki jih vodimo o vas. Kadar predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov zakon ali veljavna pogodba, vaših osebnih podatkov ne moremo izbrisati.
 5. Pravica do preklica privolitve: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve (soglasja), imate možnost to privolitev kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne pomeni negativnih posledic za vas. Opozarjamo vas, da vam po preklicu privolitve določenih storitev ne bomo mogli več nuditi.
 6. Pravica do ugovora o obdelavi osebnih podatkov: ta pravica vam je na voljo, kadar pride do obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov. Omogoča vam, da od upravljavca zahtevate, da preneha izvajati obdelavo. Opozarjamo vas, da ima upravljavec v določenih primerih možnost tak ugovor zavrniti. Upravljavec bo v vsakem primeru prenehal z obdelavo, v kolikor boste ugovarjali neposrednemu trženju.
 7. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo drugemu upravljavcu v strojno berljivi obliki. To je možno le, v kolikor vaše podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi in kadar gre za podatke zbrane na podlagi privolitve oz. pogodbenega odnosa.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega odločanja pri obdelavi osebnih podatkov.

Vaše pravice lahko izvajate, tako da nam pišete na info@parkstrunjan.si z zadevo varstvo osebnih podatkov.

Vaše zahteve bomo obdelali v najkrajšem možnem času in najkasneje v roku 30 dni od prejema. V kolikor bo določena zahteva tako obsežna, da bo reševanje trajalo dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vam podali okviren rok za pripravo odgovora.

Pridržujemo si pravico, da vas, v primeru podaje zahteve po izvajanju katere od vaših pravic, zanesljivo identificiramo. V kolikor nam z zahtevo ne boste poslali osebnih podatkov, na podlagi katerih vas lahko zanesljivo identificiramo, vas bomo zaprosili za dodatne osebne podatke. V primeru, da nam dodatnih osebnih podatkov v roku ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov lahko vedno podate pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec.

Spletni vtičniki

Na spletni strani imate možnost uporabe spletnih vtičnikov. Opozarjamo vas, da te vtičnike upravljajo tretje osebe; tj. posamezna socialna omrežja.

Uporaba vtičnikov na spletu je na lastno odgovornost posameznika. Vsako socialno omrežje deluje na podlagi lastnih pravil zasebnosti, ki niso povezana s pravili upravljavca.

Odgovornost za interakcijo s socialnim omrežjem in vse posledice, ki so povezane ali lahko izhajajo iz te interakcije nosi izključno posameznik.

Upravljavec je prisoten na socialnem omrežju Facebook, če želite dostop do te politike zasebnosti, vam ponujamo povezavo spodaj:

Imate vprašanje?

Kadarkoli nas lahko kontaktirate z dodatnimi vprašanji glede varstva osebnih podatkov, tako da nam pišete na: info@parkstrunjan.si