Naravovarstveni nadzor

Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi, opredeljenih z Zakonom o ohranjanju narave in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji in naravovarstveni nadzorniki.

Naloge neposrednega nadzora na področju Krajinskega parka Strunjan so:

1. neposredno spremljanje stanja v parku;
2. nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov;
3. ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz omenjenega zakona in predpisov ter obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov;
4. opozarjanje posameznikov na varstvene režime z namenom preprečevanja kaznivih ravnanj.

Za izvajanje dejavnosti v tržne namene na področju parka, kot so snemanje, fotografiranje, organizacija dogodkov, prireditev in podobno, je treba pridobiti dovoljenje Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, ki določi pogoje za izvedbo vsakokratne aktivnosti, ter vplačati strošek naravovarstvenega nadzora po ceniku.

Naravovarstveno nadzorno službo Javnega zavoda Krajinski park Strunjan sestavljajo:

Tel.: 08 20 51 880

Cenik

Neposredni nadzor oziroma vodenje organiziranih prireditev, pri katerih je naravovarstveni nadzor nujen do 30 oseb

427 EUR

nad 30 oseb

549 EUR

če je nadzor potreben nad 4 ure

671 EUR

Cenik velja od 16. 1. 2018 dalje.
Cene vsebujejo DDV.