V sklopu projekta »Piloting marine litter Prevention and Mitigation Measures in Mediterranean Marine Protected Areas«, katerega podpira organizacija MIO-ECSDE iz Grčije, v sklopu Interreg MED projekta »Plastic Busters« in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, potekata pilotna projekta:

“POSVOJI OBALO" in “SUPer gostinci".

Obe aktivnosti sta usmerjeni v prizadevanje sredozemskih obalnih držav proti onesnaževanju z morskimi odpadki. Projekt vodi javni zavod Krajinski park Strunjan, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in zavodom TRI-NITI.

Plastic Busters MPAs je projekt, financiran v sklopu programa Interreg Med. Njegov cilj je vzdrževati biotsko raznovrstnost in ohranjati naravne ekosisteme v pelagičnih in obalnih zaščitenih morskih območjih s konsolidiranim prizadevanjem sredozemskih obalnih držav proti onesnaževanju z morskimi odpadki. Projekt vključuje dejanja, povezana s celotnim ciklom ravnanja z morskimi odpadki, od spremljanja in presoje do preprečevanja in zmanjševanja. Poleg tega predvideva tudi ukrepe za krepitev mreženja med obalnimi in pelagičnimi zaščitenimi morskimi območji Sredozemlja.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske - Wikipedija ...Plastic Busters MPAs is an Interreg Med funded project aiming to maintain biodiversity and preserve natural ecosystems in pelagic and coastal marine protected areas by consolidating Mediterranean efforts against marine litter. The project entails actions addressing the whole management cycle of marine litter, from monitoring and assessment to prevention and mitigation; it also foresees actions to strengthen networking between and among coastal and pelagic MPAs in the Mediterranean.