Preglej vse novice

15. maj – svetovni dan podnebnih sprememb

15. Maj 2024

Kaj podnebne spremembe pomenijo za naraščanje gladine morja v Severnem Jadranu?

Namen tega dne je opozoriti javnost na čedalje očitnejše podnebne spremembe, ki so posledica človeške dejavnosti. Dvig gladine je sicer na globalni ravni precej prostorsko variabilen. Kar se tiče Severnega Jadrana, ocene v znanstveni literaturi predvidevajo, da lahko do leta 2100 pričakujemo dvig srednje gladine morja v razponu med 30 in 100 cm. Razpon napovedi je torej izjemno velik. Več o tem kaj bi povišanje srednje gladine morja za določeno število centimetrov pomenilo za slovensko obalo, si lahko preberete v podrobnih scenarijih: https://www.nib.si/mbp/sl/home/news/902-podnebne-spremembe-in-narascanje-gladine-morja-v-severnem-jadranu

Tudi v Krajinskem parku Strunjan se soočamo s posledicami podnebnih sprememb. Strunjanske soline so bile od leta 2009 večkrat poplavljene, od leta 2018 se pa to dogaja redno. Za zaščito tako pomembnega slanega mokrišča, predvsem za ptice, je bilo potrebno nadvišati in sanirati vse visokomorske nasipe, ki ščitijo soline. Razmere za pridelavo soli, varstvo habitatov in gostujočih ptic, smo s sanacijskimi deli izboljšalo. Nekatere izmed ptic tukaj tudi gnezdijo. Dobra novica je, da se zaenkrat število uspešnih gnezditev posameznih vrst ptic, na Strunjanskih solinah, iz leta v leto povečuje.