Preglej vse novice

2. FEBRUAR – SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

01. Feb 2011

2. februarja letos mineva 40 let odkar je bila leta 1971 v iranskem mestu Ramsar, ki leži ob Kaspijskem jezeru, podpisana konvencija o mokriščih, danes znana pod imenom Ramsarska konvencija in ki jo je do danes podpisala večina svetovnih držav. Iz tega razloga velja 2. februar od leta 1997 za svetovni dan mokrišč.

Med mokrišča sodijo močvirja, barja ter vse sladke, slane ali brakične vode do globine 6 metrov. So biološko najbolj raznoliki ekosistemi na Zemlji in hkrati med najbolj ogroženimi. Poleg izredne biotske raznovrstnosti, zagotavljajo najpomembnejše ekološke usluge, uravnavajo vodne režime in igrajo pomembno vlogo pri prilagajanju in preseljevanju vrst zaradi vpliva klimatskih sprememb.

V Krajinskem parku Strunjan predstavlja najpomembnejše mokrišče Naravni rezervat Strunjan – Stjuža, ki obsega Strunjanske soline in laguno Stjuža. Območje je hkrati tudi posebno ohranitveno območje (območje Natura 2000). Gre za slano mokrišče, za katerega so značilne združbe slanoljubnih rastlin in veliko število živalskih vrst, tako morskih kot kopenskih. Zaradi miru in obilice hrane je območje pomembno tudi za ptice. Te so, poleg slanoljubnih rastlin, tudi razlog za strožje varstvene režime na območju naravnega rezervata. Hoja po nasipih zaradi plašnosti ptic negativno vpliva na njihovo pojavljanje, v času gnezdenja je velikokrat vzrok uničenja jajc, nenazadnje pa negativno vpliva tudi na same solinske nasipe, ki jih morajo solinarji vsako leto ročno obnavljati.

Poleg omenjenega naravnega rezervata predstavljajo mokrišča v Krajinskem parku Strunjan in njegovi bližnji okolici tudi manjši potoki, mlake, kali in obrežni pas morja do globine šestih metrov.

V sklopu letošnjega svetovnega dneva mokrišč, je bil 1. februarja v oddaji Dobro jutro objavljen tudi krajši prispevek o našem parku. Prispevek si lahko pogledate na sledeči povezavi:

http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.95507052/