Snemanje v parku

Snemanje v komercialne namene se sme izvajati le ob predhodnem obvestilu javnemu zavodu, ki mora biti poslano najmanj 24 ur pred načrtovanim snemanjem in mora vsebovati podatke o namenu, času, lokaciji in trajanju snemanja. Glede na podane informacije lahko javni zavod snemanje zavrne ali odloči, da se snemanje opravi v spremstvu naravovarstvenega nadzornika, kar se zaračuna izvajalcu snemanja po ceniku.

Storitev se zaračuna v skladu s cenikom JZ Krajinski park Strunjan:

Snemanje za znanstveno-raziskovalne in študijske namene je dovoljeno, vendar se prav tako sme izvajati le ob predhodnem obvestilu javnemu zavodu, ki za namene snemanja izda dovoljenje in opozori na upoštevanje varstvenih režimov v parku.