Preglej vse novice

Analiza razvojnih možnosti kmetovalcev v Krajinskem parku Strunjan

20. Jun 2011
Kmetijstvo predstavlja pomemben del Krajinskega parka Strunjan, za kar menimo, da ponuja še veliko neizkoriščenih razvojnih možnosti. Za ta namen smo v dokumentu Analiza razvojnih možnosti kmetovalcev v Krajinskem parku Strunjan in njegovem vplivnem območju strnili nekaj koristnih informacij.

Cilj analize je bil ugotoviti kaj bi lahko upravljavec parka naredil, da bi se za uporabo kolektivne znamke odločilo več kmetovalcev in izboljšati informiranost kmetov glede črpanja finančnih sredstev predvsem iz okoljskih razpisov kot je naprimer. KOP (kmetijsko okoljski podukrepi iz PRP 2007-2013), kar bi posledično privedlo do izboljšanja varstva narave.

Pomemben cilj je prav tako nudil pomoč v obliki informacij za kmetovalce, ki želijo opravljati dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Podali smo idejno zasnovo potencialne dopolnilne dejavnosti, kot bi lahko bila lokalno vodenje kmetov po svojih kmetijskih površinah, ki bi bile namenjene dodatno interpretiranju gojenih rastlin s poudarkom na kmetovanju na integriran ali ekološki način. Za Krajinski park Strunjan bi to pomenilo dodatno popestritev iz vidika predstavitve neizkoriščenega potenciala kot primer rabe kmetijskih površin v zavarovanem območju na razumen način.

Dokument v PDF si lahko ogledate v priponki ali na podstrani kolektivne znamke.