Preglej vse novice

Azbest odstranjen

16. Mar 2017

Včeraj 15.3.2017 je lastnik zemljišča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS zagotovil odvoz odloženih nevarnih odpadkov azbesta v parku skupaj z gradbenim materialom, ki se je nahajal na isti parceli. Pravila odstranitve tovrstnih odpadkov zahtevajo posebne zaščitne ukrepe, ki jih lahko izvaja le pooblaščena organizacija. Stroški odvoza so znašali 800 EUR.

Odpadki so na tem mestu bili predhodno zavarovani s folijo naprej s strani Komunale Izola in kasneje še s strani našega zavoda, da nebi prišlo do širitve azbesta v okolje na meji Naravnega rezervata Strunjan.

Ker smo na tem območju v zadnjem času zaznali pogosto smetenje, bomo še letos v soglasju z zakupnikom zemljišča in lastnikom Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS postavili fizično oviro, ki onemogoča prehod z avtomobili na to parcelo, kjer je sicer vožnja prepovedana.