Preglej vse novice

BREZ PLAŽNIH NASTANITEV POD KLIFOM

07. Feb 2022

V skupni akciji z Direkcijo RS za vode in Upravo RS za pomorstvo smo danes, Naravni rezervat Strunjan očistili nevarnih odpadkov – starih betonskih temeljev z zarjavelim železjem in s kamnom ter lesom izdelanih zatočišč.

Številne kamnite zložbe velikih dimenzij, ki spominjajo na plažne nastanitve z ostanki prenočevanj, odvrženi odpadki, grafiti, ostanki kurišč in drugi nedovoljeni posegi, so vsako leto številčnejši in sorazmerni z večanjem števila obiskovalcev.

Spreminjanje naravnega morskega obrežja je prepovedano skladno z Uredbo o Krajinskem parku Strunjan. Prav tako je na območju naravnega rezervata prepovedno premikanje in skladanje kamnov na morskem obrežju ali kakršno koli trajno poseganje v morsko obrežje in obrežno rastlinje ter ni dovoljeno zadrževanje od sončnega zahoda do sončnega vzhoda.

Preko Programa javnih del in Uprave za probacijo vsak dan čistimo obalo pod klifom, vsakdo pa lahko postane naš posvojitelj obale, kot so to doslej že storila društva, osnovne šole in posamezniki. Letos načrtujemo tudi čiščenje morske lagune in prvo podvodno čistilno akcijo v parku.