Preglej vse novice

ČLANI SVETA ZAVODA PONOSNI NA RAZVOJ IN UČINKOVITOST

10. Feb 2017

Strunjan, torek 7. februarja 2017

Na zadnji seji, v zdajšnji sestavi sveta Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, so se nekateri svetniki po osmih, drugi pa po štirih letih budnega spremljanja dela zavoda ozrli v preteklost in ocenili uresničene dosežke ter pohvalili delo in uspešnost zavoda, predvsem glede hitrega iskanja rešitev in operativnosti, kot tudi konstruktivnega dela za razvoj parka in vseh izvedenih projektov, ki so danes v ponos lokalni skupnosti.

Svet zavoda je potrdil Program dela, ki za leto 2017 izpostavlja okrepitev naravovarstvenega nadzora na podlagi akcijskega načrta. Okrepljena bo tudi prisotnost na terenu, saj bo iz programa javnih del zaposlen sodelavec, ki bo skrbel za  čistočo in varnost nagrajene učne poti »Strunjan v podobah morja«. Center za obiskovalce KPS bo v letu 2017 odprt tudi ob koncih tedna. Zavod bo obogatil učno pot z dodatno opremo za opazovanje ptic in umerjanje obiska v vrednosti 30.000 EUR.

Svet se je seznanil s prijavljenimi projekti, ki dosegajo dobrih 800.000 EUR vrednosti. Gre za čezmejne evropske projekte, ki valorizirajo geološke in kulturnozgodovinskih znamenitosti območja, kot je projekt »poti soli v Tržaškem zalivu: vodne, kolesarske in pešpoti« ter projekt ureditve zelene infrastrukture na mejnih območjih parka, ki ga je zavod prijavil skupaj z občino Izola. Poleg tega se obeta nadgradnja projektov v povezavi z morskimi tematikami, predvsem v sodelovanju z strunjanskimi ribiči in pridelovalci školjk v sodelovanju WWF Adria in v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Istre.