Preglej vse novice

DAN MOKRIŠČ – World Wetlands Day

02. Feb 2017

2. februar je svetovni dan mokrišč. Praznujemo ga od leta 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih.

Dan mokrišč 2017 bo potekal pod geslom Mokrišča za zmanjševanje nevarnosti katastrof – Mokrišča lajšajo ekstremne vremenske dogodke.

Mokrišča so življenjski prostor številnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, zaradi česar so zelo pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Izraz mokrišča zajema območja močvirij, nizkih barij, šotišč, stalna in začasna območja proste vode, poplavne površine, manjše stoječe vode in morja, ki ob oseki ne presegajo globine šestih metrov in podzemna mokrišča.

Ramsarska konvencija danes vključuje že 153 držav z vsega sveta. Na podlagi kriterijev, ki jih določa konvencija, je bilo do sedaj na seznam mednarodno pomembnih lokalitet vključenih 1616 mokrišč, njihova skupna površina pa presega 145.2 milijonov hektarjev. Kljub temu mednarodnemu sporazumu pa so danes mokrišča na seznamu najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji.

V Sloveniji mokrišča pokrivajo 5,9 odstotka vsega ozemlja
Skupna površina evidentiranih mokrišč v Sloveniji obsega 98.760 hektarjev, torej 5,9 odstotka ozemlja države. Pri nas je bilo v zadnjih desetletjih izgubljenih okoli 70 tisoč hektarjev mokrišč (to pomeni 40 odstotkov mokrišč glede na stanje v 50-ih letih prejšnjega stoletja). Največ jih je bilo izgubljenih v obalnem pasu in poplavnih ravnicah ob srednjih tokovih rek.

V Sloveniji imamo na seznamu tri mokrišča mednarodnega pomena Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero z okolico.

Vabljeni k ogledu gradiva: http://www.worldwetlandsday.org./