Preglej vse novice

Dela v Roji

12. Okt 2015

Sanacija transportne poti in izlivnega dela strunjanske rečice Roja: Po začetku sanacije posledic neposredne škode na območju Strunjanskih solin, po poplavah zaradi visokega plimovanja morja 1. decembra 2008, so bila leta 2010 dela ustavljena zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Pred nekaj meseci je bilo ugotovljeno, da je transportna pot, ki je bila načrtovana za obnovo 244 m dolgega odseka zidov, precej dotrajana. Ker so se piloti nagnili proti vodi in obstaja možnost porušitve v strugo, je stekla sanacija kritičnih odsekov poti z zabijanjem novih pilotov v skupni dolžini 80 m in 34 povezav z armaturnim železom med obstoječimi piloti. Poleg tega se bo naslednji teden pričelo še s poglobitvijo izlivnega dela rečice. Poglobitev bo narejena na področju, kjer so bili zidovi obnovljeni in še nekoliko naprej v morje. Odstranjen material, ki se je nakopičil v času od obnove zidu, bo omogočil večjo pretočnost Roje.