Preglej vse novice

Evropska sredstva za Informacijski center Krajinskega parka Strunjan

19. Jun 2012
Ljubljana, 19. junij 2012 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je neposredno potrdilo projekt Informacijski center Krajinskega parka Strunjan. Gre za projekt ureditve informacijskega centra na severnem delu Strunjanskih solin. Predvidena je preureditev dveh solinarskih hišic, kjer bo urejen informacijski center s prostori vodstva zavoda, in objekt, kjer je predvidena predstavitev solinarske obrti. Informacijski center je nujen za delovanje parka kot tudi Javnega zavoda Krajinski Park Strunjan. Skupna vrednost projekta, ki se sofinancira v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, znaša 428.670,11 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 249.424,11 evrov.

Ljubljana, 19. junij 2012 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, v vlogi Organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je neposredno potrdilo projekt Informacijski center Krajinskega parka Strunjan. Gre za projekt ureditve informacijskega centra na severnem delu Strunjanskih solin. Predvidena je preureditev dveh solinarskih hišic, kjer bo urejen informacijski center s prostori vodstva zavoda, in objekt, kjer je predvidena predstavitev solinarske obrti. Informacijski center je nujen za delovanje parka kot tudi Javnega zavoda Krajinski Park Strunjan. Skupna vrednost projekta, ki se sofinancira v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007-2013, znaša 428.670,11 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 249.424,11 evrov.

 

Center je nujen, saj ob koncih tedna v poletnih mesecih soline prečka tudi več kot 100 ljudi na uro. Obiskovalcem bo nudil informacije o območju in širši okolici ter usmerjal obisk. V centru se načrtuje tudi ponudba solinarskih izdelkov (sol, slanica, blato), poleg pridelkov solin pa bodo v ponudbo predvidoma vključeni tudi lokalni izdelki/pridelki strunjanskih kmetij. Informacijski center bo pripomogel k revitalizaciji in zaščiti naravne kulturne dediščine območja, izboljšanju turistične ponudbe na področju doživljanja narave ter spoznavanja naravnih in kulturnih značilnosti Slovenije, k zaščiti naravnih habitatov in podpori biotske raznovrstnosti, k spodbujanju vrednot zdravega načina življenja. Ustvarjene bodo možnosti izvajanja ukrepov za preprečevanje tveganja z izboljšanim upravljanjem naravnih virov.

 

Javni zavod Krajinski park Strunjan trenutno deluje v neprimernih prostorih doma paraplegikov na Pacugu, kjer je vodstvo odmaknjeno od območja, s katerim upravlja. V prvem objektu, kjer se načrtuje informacijski center, so predvideni tudi prostori za upravo krajinskega parka. S prisotnostjo na območju, s katerim upravljajo, bi bila uprava bolj dostopna tako za prebivalce kot obiskovalce.

V drugem objektu je predviden prostor za predstavitev solinarskega orodja in tradicionalnih načinov pridobivanja soli, slanice, solnega cveta in solinarskega blata. Tako bodo lahko solinarji zainteresiranim obiskovalcem v času solne žetve na kraju samem predstavljali tradicionalne postopke pridobivanja soli z uporabo tradicionalnih orodij.

 

Naložba neposredno prispeva k ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«. Za njegovo izvajanje je odgovorno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktorat za kohezijsko politiko.

 

vir:

http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/2159/8387/781f48976739f00be725c7a56fe0e2ac/