Preglej vse novice

FORUM MORSKIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ SREDOZEMLJA

08. Dec 2021

Dobro upravljana morska zavarovana območja so eden izmed najbolj učinkovitih orodij za ohranjanje morskih ekosistemov. Kljub številnim ekosistemskim, ekonomskim in socialnim storitvam, ki jih morska zavarovana območja podpirajo, je zavarovanih območij v Sredozemlju premalo (leta 2020 je bilo zavarovanega le 8,33% Sredozemskega morja). Tako imenovan »cilj 30×30« narekuje potrebo po zavarovanju vsaj 30 odstotkov sredozemskega morja do leta 2030. Cilj je pa tudi povečanje števila in obsega območij s strožjim varstvenim režimom na morju s ciljem doseganja 10 odstotkov takih območij v Sredozemlju do leta 2030. Območja s strožjim varstvenim režimom imajo izjemen pomen saj le-ta lahko učinkovito podpirajo številne ekosistemske, socialne in ekonomske storitve od katerih imajo korist tako narava kot ljudje. Kako doseči te ambiciozne cilje bo definirano v smernicah za morska zavarovana območja v Sredozemlju, ki so bile predmet obravnave Foruma morskih zavarovanih območji, ki se je odvijal v Monaku med 29.11 in 1.12.2021.

Na Forumu je sodelovalo 224 udeležencev s prisotnostjo v Monaku in skoraj 600 udeležencev registriranih preko spleta iz 26 držav Sredozemlja in širše. Pomembnega mednarodnega dogodka smo se udeležile tudi predstavnice obeh slovenskih morskih zavarovanih območji (KP Strunjan in KP Debeli rtič) in predstavnica Zavoda RS za varstvo narave. Na Forumu smo prispevali k izboljšanju smernic preko aktivnega sodelovanja na številnih seminarjih, sklenili smo nova partnerstva in se po dolgem času spet srečali s sodelavci morskih zavarovanih območij iz celega Sredozemlja. Forum je bil odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in mreženja tako z morskimi zavarovanimi območji, kot tudi z drugimi deležniki (raziskovalne inštitucije, nevladne organizacije in predstavniki vlade). Krajinski park Strunjan je imel aktivno vlogo v delovnem sklopu Vzpostavitev namenskih mehanizmov financiranja za morska zavarovana območja. Ob zaključnem zasedanju Foruma je podal tudi zavezo, da bo v naslednjih letih uresničeval nekaj izmed priporočil, ki so definirana v smernicah in s tem podal resno namero k aktivnem prispevanju k uresničevanju ambicioznih ciljev strožjega zavarovanja 10% Sredozemskega morja.

Udeležba na Forumu je bila financirana iz strani projekta MPA NETWORKS, katerega partner je KP Strunjan, ZRSVN pa sodeluje kot pridruženi partner projekta. Izjemno nas tudi veseli udeležba predstavnic KP Debeli rtiča, ki prav tako sodeluje pri projektu MPA NETWORKS kot upravičenec aktivnosti prenosa znanja na področju upravljanja morskih zavarovanih območij.

 

Vse, kar morate vedeti o procesu Foruma 2020 o morskih zavarovanih območjih:

VIDEO: https://fb.watch/9MdQ2epU7c/

SPLETNA STRAN: https://medmpaforum.org/