Preglej vse novice

Geologi v Krajinskem parku Strunjan

18. Jul 2012

Od 9. do 15. julija 2012 je Strunjan gostil udeležence 16. geološkega tabora »Geotabor 2012«.
Približno 30 študentov geologije je v tem času pod mentorstvom profesorjev in drugih strokovnjakov spoznavalo geološke značilnosti in zanimivosti krajinskega parka in slovenske Istre. Udeleženci so bili z bivanjem v našem parku zadovoljni. Zapustili nam bodo urejeno geološko zbirko kamnin našega parka in bližnje okolice, prav tako pa nam bodo posredovali vsa njihova geološka spoznanja do katerih so prišli v tem tednu, ki jih bomo sami s pridom uporabili pri izobraževanju in interpretaciji.