Preglej vse novice

Javni poziv za dodelitev priveznih mest 2019

30. Apr 2019

Javni zavod Krajinski park Strunjan objavlja javni poziv za načrtovana privezna mesta v rečici Roja od novega solinskega mostu gorvodno. V pozivu ni pogoj, da ste že lastnik plovila. V primeru dodelitve priveznega mesta, si plovilo lahko nabavite v roku 3 mesecev od podpisa pogodbe. Celoten razpis je dosegljiv v prilogah (JAVNI POZIV ZA ODDAJO PRIVEZOV 2019, OBVESTILO O JAVNEM POZIVU – PRIVEZI 2019, VLOGA POZIVA ZA DODELITEV PRIVEZNEGA MESTA). Rok za oddajo vlog je 31.5.2019. Vloge je potrebno oddati izključno s priporočeno poštno pošiljko.

Več si lahko preberete na povezavi, kjer najdete tudi vse priloge: http://www.parkstrunjan.si/index.php?page=static&item=131