Preglej vse novice

JAVNI POZIV ZA SKLENITEV DOGOVORA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA

24. Feb 2022

Javni zavod Krajinski park Strunjan objavlja javni poziv za sklenitev dogovora o načinu izvajanja gospodarskega ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan in o sodelovanju gospodarskih ribičev z upravljavcem Krajinskega parka Strunjan. Na javni poziv se lahko prijavi vsak ribič, ki je upravičen izvajati gospodarski ribolov skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Ul. RS, št. 115/06 s spremembami) in ki je sam ali pa skupaj z ožjimi družinskimi člani v koledarskem letu pred prijavo na javni poziv za sklenitev Dogovora opravil vsaj 60 evidentiranih izhodov na morje.

Predmetni javni poziv je namenjen ribičem, ki še niso podpisniki Dogovora. Dogovor se bo sklenil z največ dvema ribičema.

Rok za prijavo je 11. 03. 2022. Pisno prijavo se vloži osebno v sprejemni pisarni javnega zavoda na naslov: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož – Portorose ali po pošti.

Celoten javni poziv je dosegljiv v prilogah:

JAVNI POZIV (2.Javni poziv_Dogovor_3.1)

DOGOVOR O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN IN O SODELOVANJU GOSPODARSKIH RIBIČEV Z UPRAVLJAVCEM KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN (4.Dogovor_gospodarski ribolov_NR Strunjan_3)

PRAVILNIK JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN O POSTOPKU ZA SKLENITEV DOGOVORA O POGOJIH IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN (3.Pravilnik_gospodarski ribolov_3)

OBVESTILO O NAMERI OBJAVE JAVNEGA POZIVA (1.Obvestilo_Dogovor_3)

VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS (5.Vloga_Dogovor_3)

IZJAVA (6.Izjava_Dogovor)