Preglej vse novice

JAVNI POZIV ZA SKLENITEV DOGOVORA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA

06. Feb 2023

Javni zavod Krajinski park Strunjan objavlja javni poziv za sklenitev dogovora o načinu izvajanja gospodarskega ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan in o sodelovanju gospodarskih ribičev z upravljavcem Krajinskega parka Strunjan. Na javni poziv se lahko prijavi vsak ribič, ki je upravičen izvajati gospodarski ribolov skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Ul. RS, št. 115/06 s spremembami) in ki je sam ali pa skupaj z ožjimi družinskimi člani v koledarskem letu pred prijavo na javni poziv za sklenitev Dogovora opravil vsaj 60 evidentiranih izhodov na morje.

Dogovor se bo sklenil z največ dvema ribičema.

Rok za prijavo je 21. 02. 2023. Pisno prijavo se vloži osebno v sprejemni pisarni javnega zavoda na naslov:
Javni zavod Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož – Portorose ali po pošti.

Celoten javni poziv je dosegljiv v prilogah:

JAVNI POZIV (2.Javni poziv_Dogovor_4.1)

PRAVILNIK JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN O POSTOPKU ZA SKLENITEV DOGOVORA O POGOJIH IN NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN (3.Pravilnik_gospodarski ribolov_4)

DOGOVOR O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN IN O SODELOVANJU GOSPODARSKIH RIBIČEV Z UPRAVLJAVCEM KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN (4.Dogovor_gospodarski ribolov_NR Strunjan_4)

OBVESTILO O NAMERI OBJAVE JAVNEGA POZIVA (1.Obvestilo_Dogovor_4)

VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS (5.Vloga_Dogovor_4)

IZJAVA (6.Izjava_Dogovor_4)