Preglej vse novice

Kapitalizacija rezultatov

04. Maj 2015

16.04.2015 Promocija in varstvo kulturne in naravne dediščine

 

Dogodek organiziran v okviru projekta JULIUS v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom, je bil namenjen kapitalizaciji rezultatov projektov, ki so bili sofinancirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, na področju promocije in varstva kulturne in naravne dediščine.

V prvem delu dogodka so bile predstavljene izkušnje, pridobljene v okviru projektov JULIUS, PARSJAD, ZBORZBIRK, EDUKA, CLIMAPARKS, SALTWORKS, STUDY CICLES, ECHOS, SIIT, ki se sofinancirajo iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 pa tudi izkušnje, pridobljene v okviru izvajanja aktivnosti na področju prometa pri projektih ADRIA-A in IDAGO ter izkušnje partnerjev (tudi s Hrvaške), ki jih področje promocije in varstva kulturne in naravne dediščine še posebej zanima.

V drugem delu so se udeleženci razdelili v tri delovne skupine, ki so obravnavale naslednje tematike:

Omizje 1 – Medkulturnost, večjezičnost in izobraževanje mladih
(moderatorki Zaira Vidau in Norina Bogatec, projekt EDUKA)

Omizje 2 – Katalogizacija in nove tehnologije kot orodja za valorizacijo kulturne dediščine
(moderatorka Clara Peranetti – PARSJAD)

Omizje 3 – Spodbujanje in varovanje naravnih in kulturnih vrednot kraškega in gorskega območja
(moderator Lucio Gregoretti – JULIUS).

VEČ