Preglej vse novice

Kolektivna znamka Krajinski park Strunjan

19. Okt 2010

Javni zavod Krajinski park Strunjan kot imetnik Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan, v skladu s Pravilnikom o Kolektivni znamki Krajinski park Strunjan z dne 09. 03. 2010 in Pravilnikom o pogojih in postopku pridobitve pravice do uporabe Kolektivne znamke Krajinski park Strunjan za kmetijske pridelovalce z dne 08. 10. 2010, poziva vse zainteresirane pridelovalce kmetijskih pridelkov v Krajinskem parku Strunjan k prijavi za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne znamke Krajinski park Strunjan za leto 2010.

Oba zgoraj omenjena pravilnika in prijavni obrazec za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne znamke Krajinski park Strunjan za kmetijske pridelovalce (Obr-KZKPS-KP), so dostopni na spletni strani krajinskega parka na naslovu:

http://www.parkstrunjan.si/index.php?page=static&item=52&tree_root=1

Rok prijave je do srede 27. oktobra 2010.