Preglej vse novice

Konferenca o povezovanju makroregij in ZO

05. Okt 2016

V Strunjanu smo dne 29. in 30. septembra gostili zaključno Konferenco o povezovanju makroregij in zavarovanih območjih v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2016.
Teden sredozemske obale je bil tokrat posvečen povezovanju, kar je bila tudi rdeča nit konference, ki je potekala v Krajinskem parku Strunjan, saj verjamemo, da lahko le uspešno povezovanje pripelje do celostnega ohranjanja narave.

Vsebina prvega dne konference je bila v znamenju treh strategij EU – Alpske, Jadransko-jonske in Podonavske ter izmenjavi izkušenj s področja njihovega uresničevanja. Skozi različne primere preteklih in sedanjih projektov so predavatelji osvetlili, kako se strateški cilji uresničujejo v praksi in kako lahko projekti podprejo uresničevanje lokalnih ciljev s področja varstva narave in trajnostnega razvoja.
Drugi dan konference je bil namenjen izmenjavi izkušenj s področja upravljanja zavarovanih območij. Predstavljeni so bili različni vidiki povezovanja, tako na mednarodni in državni kot tudi lokalni ravni. V razpravi se je opozorilo na prednosti iskanja sinergij in povezovanja ter izzive in priložnosti s tega področja.

Program so s svojimi prispevki obogatili tako organizacije izvajanja javne službe kot predstavniki zasebnega sektorja (program v priponki). S prihodom in z uvodnim pozdravom sta nas počastila tudi župan Občine Piran in podžupan Občine Izola.

Organizatorji zaključne konference:
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Javni zavod Krajinski park Strunjan