Preglej vse novice

Na griču nad Stjužo se obeta gradnja treh stanovanjskih stolpičev

11. Sep 2009

Zidali bi v zaščitenem parku
Strunjančani, ki živijo na območju tamkajšnjega krajinskega parka, so ogorčeni. Skoraj 20 let jim režim na zavarovanem območju omejuje gradnjo oziroma večje posege v prostor, zdaj pa je kot strela z jasnega udarila novica, da naj bi na griču nad Stjužo začeli graditi tri stolpiče s 15 stanovanji v treh etažah, za kar je piranska upravna enota (UE) izdala gradbeno dovoljenje.
Med krajani je završalo, ko so predstavniki koprskega podjetja Stavbenik gradbeništvo (ki nastopa kot investitor in izvajalec) avgusta poklicali v pisarno KS Strunjan, da bi prišli pokazat načrte in se s sosedi začeli dogovarjati za dovozno pot na bodoče gradbišče. “Krajani so šli na upravno enoto po papirje, potem pa k nam,” pravi Marko Starman, direktor javnega zavoda Krajinski park Strunjan (KPS).

UE najprej proti, potem za
UE je sprva zavrnila zahtevo po gradbenem dovoljenju zaradi neustreznih gabaritov. Po pritožbi pa je drugostopenjski organ, ministrstvo za okolje in prostor (MOP), izdalo smernice UE, ki je nato izdala gradbeno dovoljenje septembra lani, aprila letos pa je bilo spremenjeno glede investitorja. “Na MOP smo 1. septembra vložili pobudo za odpravo oziroma razveljavitev gradbenega dovoljenja po nadzorstveni pravici zaradi kršitve materialnega prava. Pri izdaji gradbenega dovoljenja namreč niso upoštevali, da je gradnja načrtovana na območju KPS,” je pojasnil Starman.
KPS je seveda zaščiten kot naravna in kulturna dediščina, zato bi gradnja treh stolpičev bila nož v hrbet krajanom, ki so dve desetletji, kolikor je minilo od ustanovitve KPS, verjeli, da ima park neko logiko in da bodo od njega nekaj imeli. “Tu živimo že od rojstva. Nismo smeli zidati, ne obnavljati, stiskali smo se v majhnih stanovanjih. Veliko mladih družin se je odselilo v Izolo, Lucijo ali kam drugam, zaprli smo šolo z italijanskim učnim jezikom, slovenska šola je v velikih težavah, ker ni otrok. Res ne bi bilo prav, da bi po vsem tem nekemu investitorju omogočili gradnjo,” je odločna Marina Knez, predsednica sveta KS Strunjan.
Starman je nanizal dodatne razloge za razveljavitev gradbenega dovoljenja: “Povod za vzpostavitev parka so bile prav želje , da bi pozidali del Strunjana. Po načrtu iz 80. let prejšnjega stoletja bi pozidali dolino, ki ji pravijo Borgola, čemur so se ljudje uprli. Zdaj načrtovana gradnja uničuje osnovno sporočilo KPS o ohranjanju krajine, kot je bila videti ob ustanovitvi parka, oziroma o ohranjanju značilnega ruralnega videza območja, ki bi mu radi vdahnili neko dodatno vrednost. V javnem zavodu pripravljamo blagovno znamko in spodbujamo storitve, povezane s kmetijstvom.”

Ministrstvo presoja
Načelnik piranske UE Ivan Seljak nam ni mogel postreči z natančnejšimi informacijami glede izdanega gradbenega dovoljenja, češ da se je postopek začel že leta 2007, vsi dokumenti pa da so na MOP, ki presoja o pobudi za njegovo odpravo oziroma razveljavitev. “Prepričan sem, da je z dokumentacijo vse v redu, saj smo odločali v skladu s planskimi dokumenti,” je dejal.
Po Starmanovih besedah so na MOP zagotovili, da bodo sprejeli odločitev do 26. septembra: “Opredelili se bodo glede zakonitosti gradbenega dovoljenja. Tudi če bi se odločili, da zakon ni bil kršen, ostaja možnost obnove postopka ob ugotovitvi, da nekdo ni bil vključen v postopek, pa bi moral biti zaradi vplivnega območja. En sosed je že vložil predlog za obnovitev postopka, čakamo še, če se bo za to odločil še sklad kmetijskih zemljišč.”

NIVES KREBELJ, Primorske novice 11.9.09