Preglej vse novice

NADALJEVANJE SANACIJE VISOKOVODNIH NASIPOV

08. Jun 2016
Strunjanske soline, so kljub svoji majhnosti, v celoti delujoče že več kot 700 let. Hkrati predstavljajo življenjsko okolje ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam in so kulturni spomenik nacionalnega pomena, ki omogoča tudi obiskovalcem našega parka spoznajo solinarstvo, ki je živa mojstrovina.

V zimskih mesecih ob nastopu visokih plim in močnih deževij so soline še posebej pod udarom. Eden izmed takih dogodkov se je zgodil 1. decembra 2008, ko je morje doseglo kvoto 1,68 m, kar je le 0,05 m manj od najvišje zabeležene gladine. Nevzdrževan nasip je morje prebilo na dveh mestih in soline v celoti poplavilo. V spodnjem delu rečice se je obnova nasipov že izvedla v letih 2009 – 2010 do mostu,  ki prečka Rojo za v soline.

Danes 8.6.2016 je Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj podpisalo z Ministrstvom za okolje in prostor pogodbo v vrednosti 1.060.000 EUR s katero se nadaljuje sanacija v letu 2016.  V letošnjem letu se bo predvidoma uredilo desni breg v celotni dolžini in s tem zaščitilo soline pred poplavami. Sanacija nasipov je zasnovana tako, da se bo uredilo nasipe z obojestranskimi zidovi in zemeljskim polnilom ter s kapo iz zemlje, ki se bo pozneje zarastla, ali kot nasip z zidom na eni strani, oziroma samo iz zemeljskega nasipa.  Poglobilo se bo in očistilo tudi kanal potoka Roja. Potek nasipov ostane nespremenjen, torej na sedanji lokaciji.  Višina nasipov je predvidena na kvoto 1,82 – 1,92 m kar je 0,09 – 0,19 m nad najvišjo plimo in 30 do 50 cm višje od obstoječih nasipov. V letu 2017 se bodo dela predvidoma nadaljevala na drugem bregu in bo s tem sanacija zaradi poplave iz leta 2008 tudi zaključena.

Sanacija nasipov bo izboljšala poplavno varnost solin. Po zaključku celotne sanacije se izboljšuje poplavna varnost Strunjana v celoti. Ta investicija predstavlja v vrsti investicij še eno od pomembnih prispevkov pri urejanju Krajinskega parka Strunjan.