Preglej vse novice

Nafta in plin na Jadranu

10. Apr 2015

Program raziskovanja in izkoriščanja ogljikovodikov na Jadranu, so včeraj 9.4.2015 v Piranu, na javni obravnavi v postopku čezmejne presoje vplivov na okolje, predstavili hrvaški strokovnjaki. Javno predstavitev študije o vplivih na okolje je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Vodja sektorja za strateško presojo vplivov na okolje na ministrstvu Vesna Kolar Planinšič je pojasnila, da gre za strateški načrt, na podlagi katerega se bodo izvajale nadaljnje raziskave.

Barbara Dorić s hrvaške agencije za ogljikovodike je povedala, da tovrstne raziskave za nafto in plin na Hrvaškem potekajo že 60 let. Do leta 2013 je padla proizvodnja teh surovin za 30 – 35 %, saj ni bilo investicijskih vlaganj. Sedaj je ugotovljen neizkoriščen potencial, zato so se odločili za nova vlaganja v črpanje nafte in plina. Leta 2013 so sprejeli Zakon o raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov, ki je skladen z EU direktivami in v okviru katerega so predvideli po gabaritih manjša raziskovalna področja, ki bodo dlje od obale in otokov. Od 29 polj so jih do sedaj oddali 10, in sicer na območju srednjega in južnega Jadrana. Obdobje raziskav bo potekalo 5 let in obdobje izkoriščanja 25 let. Ploščadi so lahko, odvisno od globine morja, fiksne ali pol-plavajoče. Po namenu uporabe pa vrtalne, eksploatacijske in kompresorske.

Mirko Mesarić iz družbe Ires ekologija d.o.o. je povedal, da gre za dva tipa dokumentov, in sicer strateška presoja vpliva na okolje (z načrtom, programom, strategijo) in študija vpliva na okolje (konkreten projekt). Navedel je potencialne nesreče, do katerih lahko pride, kot na primer izliv nafte kot posledica erupcije, izliv dizelskega goriva, izliv tehnološke tekočine in izpust žveplovodika. Vpliv na biotsko raznovrstnost je podal pri kitih, želvah in hrustančnicah, ker se nahajajo na vrhu prehranjevalne verige in je njihova življenjska doba visoka. Nekatere vrste kot so velike pliskavke in glavate karete so prisotne v celotnem Jadranu. Navedel je vpliv zvoka, ki ga povzročajo seizmične raziskave, vrtanje, zabijanje temeljnih pilotov, delovna ploščad idr., pa tudi onesnaženje in incidenti. Zvok na živali lahko povzroči fizične poškodbe, vznemirjanje, vpliv na obnašanje.

Vpliv čez mejo je ocenil kot malo verjeten. Če ne bo nesreče in upoštevajoč pravila strokovnjakov, ki so skladna z evropsko direktivo (EU Offshore Safety Directive), večjih tveganj ne bo. Dejstvo pa je, da predstavlja tveganje razlitja nafte na vsako opravljeno vrtino 1:3200. Za podajo pripomb in predlogov je v zvezi z javno razpravo v Sloveniji na voljo še teden dni.