Namen akcije

Akcija »Posvoji obalo« (ang. »Adopt a beach«) je namenjena širši javnosti in zainteresiranim skupinam ter predvsem  izobraževalnim ustanovam.

Javni zavod Krajinski park Strunjan nudi uporabnikom orodja in uporabne informacije ter strokovno podporo pri izvajanju čistilnih akcij v KP Strunjan.

Če bi si želeli posvojiti obalo, nas pokličite na 08 20 51 880 in dogovorili se bomo, kako poteka posvojitev in kdaj lahko vaš del obale očistimo skupaj.

Namen akcije »Posvoji obalo«

Namen akcije je redno čiščenje in zbiranje podatkov o morskih odpadkih »posvojenega« koščka obale, ozaveščanje obiskovalcev in javnosti o problematiki odpadkov v morskem ekosistemu. Zbrani podatki se bodo posredovali tudi pristojnim državnim organom, npr. Ministrstvu za okolje in prostor in Inštitutu za vode RS.