Namen akcije in posvojitev

Kakšen je namen akcije »Posvoji obalo«?

Namen akcije je redno čiščenje in zbiranje podatkov o morskih odpadkih »posvojenega« koščka obale, ozaveščanje obiskovalcev in javnosti o problematiki odpadkov v morskem ekosistemu. Zbrani podatki se bodo posredovali tudi pristojnim državnim organom, npr. Ministrstvu za okolje in prostor in Inštitutu za vode RS. Akcija »Posvoji obalo« (ang. »Adopt a beach«) je namenjena širši javnosti in zainteresiranim skupinam ter predvsem  izobraževalnim ustanovam.

Kdo lahko posvoji obalo?

Obalo lahko posvoji kdorkoli, ki mu je naravovarstvo blizu. Načeloma naj bi skupine sestavljalo med 2-6 oseb.

Kako lahko posvojite obalo?

Če bi si želeli posvojiti obalo, nas pokličite na 08 20 51 880 in dogovorili se bomo, kako poteka posvojitev in kdaj lahko vaš del obale očistimo skupaj.

Javni zavod Krajinski park Strunjan nudi uporabnikom orodja in uporabne informacije ter strokovno podporo pri izvajanju čistilnih akcij v KP Strunjan.

V kolikor želite posvojiti obalo nam spodnje obrazce pošljite na e-mail: info@parkstrunjan.si lahko pa jih izpolnimo skupaj na terenu.

Obrazec za posvojitev in osnovna navodila

Posvoji-obalo-varnostna-navodila-lekt

GDPR izjava_lekt

 

Navodila za izvedbo čistilne akcije

Pravilna prepoznava morskih odpadkov je ključ do uspeha!

Morske odpadke bi zagotovo vsak izmed nas razvrstil v vsaj nekaj osnovnih kategorij, kot so steklo, plastika, les itd. Ker se podatki zbirajo v znanstvene namene pa je potrebno odpadke nekoliko bolje prepoznati. Pred samo izvedbo čistilne akcije je zato potrebno prebrati Osnovna navodila in varnostna navodila za izvedbo čistilne akcije in si podrobno ogledati in prebrati evropski seznam morskih odpadkov na obali.

Pravilna prepoznava odpadka je namreč ključ do uspeha in ustreznega ukrepanja. Najbolje pa je seznam imeti pri sebi tudi med delom na terenu.

Pred odhodom na teren je zato potrebno natisniti  ta seznam, kamor boste beležili zbrane odpadke:

Terenski list pdf

Priporočljivo pa je pogledati še:

Foto-vodič-seznam-odpadkov-na-obali-SLO  in še

obrazec za porocanje podatkov

 

Obvezno pa se je potrebno seznaniti še s sledečimi dokumenti:

Metodologija-za-spremljanje-stanja_SLO_lekt

Beach_litter_monitoring_methodology_complete

Seznam-odpadkov-na-obali-SLO-lekt

Varnost, koordinacija in komunikacija

Z glavo na obalo!

Za lažjo izvedbo in organizacijo akcije »Posvoji obalo« je potrebno določiti t.i. »koordinatorja«.

Ker to ni običajna čistilna akcija, saj se podatke zbira za namene znanosti, je potrebno, da je koordinator nekdo, ki čistilno akcijo primerno organizira, se pred tem usposobi in nato izobražuje (novih) člane skupine, jih poduči o varnosti in osnovnih pravilih zbiranja podatkov.

Koordinator je oseba, ki zbere podatke o vrsti in sestavi zbranih odpadkov ter svoje delo opravi kakovostno in o njemu poroča dalje. Zbrani podatki so pomembni za razumevanje problematike.

Zbiraj, poročaj in prispevaj k znanosti/razumevanju problematike.

Zagotavljanje kakovosti (QA) spremljanja stanja onesnaženosti obale z morskimi odpadki se zagotovi z ustreznim izobraževanjem in treningi (teren, laboratorij) sodelujočih pri akciji »Posvoji obalo«. Potrebna so natančna navodila identifikacije odpadkov in njihovo razporeditev v seznam odpadkov.

Kontrola kakovosti (QC) se izvede na terenu z naknadnim preverjanjem izvedbe natančnosti pobiranja in identifikacije zbranih odpadkov (npr. izrazita odstopanja v merjenih parametrih, število in teža, skladnost podatkov, natančnost pobiranja, mesto pobiranja, časovna usklajenost).

Uporabniki lahko zbirajo in poročajo podatke o vrsti in številu najdenih odpadkov Evropski okoljski agenciji  preko mobilne aplikacije Marine LitterWatch

Navodila za uporabo MarineLitterWatch aplikacije (ANDROID, iOS, WEB Platform);

Monitoring guidelines for Android_2019_slo_lekt