Varnost, koordinacija in komunikacija

Z glavo na obalo!

Za lažjo izvedbo in organizacijo akcije »Posvoji obalo« je potrebno določiti t.i. »koordinatorja«.

Ker to ni običajna čistilna akcija, saj se podatke zbira za namene znanosti, je potrebno, da je koordinator nekdo, ki čistilno akcijo primerno organizira, se pred tem usposobi in nato izobražuje (novih) člane skupine, jih poduči o varnosti in osnovnih pravilih zbiranja podatkov.

Koordinator je oseba, ki zbere podatke o vrsti in sestavi zbranih odpadkov ter svoje delo opravi kakovostno in o njemu poroča dalje. Zbrani podatki so pomembni za razumevanje problematike.

Osnovna navodila
Varnostna navodila
GDPR izjava