Preglej vse novice

Navadni trstikovec – kanela

27. Dec 2019

Navadni trstikovec ali po domače kanela, je visoka trajnica ki raste predvsem na Primorskem. Njegova prvotna domovina je Azija, prinešena pa je bila verjetno zaradi svoje vsestranske uporabe. Olesenela debla te rastline so namreč cenjena za privezovanje paradižnikov in stročjega fižola ter drugih pridelkov, za gradnjo ograj in nadstreškov. Uspeva lahko kjerkoli in je pogojni halofit, kar pomeni da preživi tudi v okolju s povečano slanostjo, npr. ob morski obali.  Zaradi opuščanja rabe kmetijskih površin se kanela zelo razrašča in predstavlja v našem parku precejšnjo težavo. V zadnjih letih lahko opažamo pospešeno širjenje tristikovca po zapuščenih kmetijskih površinah, kjer tvori neprehodne sestoje in tako kot veliki pajesen ne dopusti drugim rastlinam rasti. Precejšnje težave imajo z njo tudi drugod po svetu. Na primer v Kaliforniji kanela obrašča vse robove rek tako intenzivno, da je popolnoma izrinila vse ostale avtohtone rastline.

Želeli bi si, da bi bilo v parku več kmetov, ki bi tako kot nekoč obdelovali kmetijske površine in skrbeli tako za urejenost njiv, kot tudi za podobo krajine, ki se v parku še vedno varuje. Zagotovo kanela ne bi segla dlje kot do roba njiv, če bi bile le-te namenjene pridelavi povrtnin, kot so bile nekoč, ko je Strunjan veljal za tržaški vrt.

Povzeto po:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadni_trstikovec