Preglej vse novice

OBNOVA SOLINARSKIH HIŠK V POLNEM TEKU

21. Jan 2013

V Strunjanskih solinah se je začela obnova solinarskih hišk. V  eni izmed dveh, bo urejen informacijski center, ki je za ozaveščanje obiskovalcev glede posebnosti tega majhnega, pa vendar izredno pomembnega območja, nujen. Prepričani smo, da bo center pripomogel k revitalizaciji in zaščiti naravne in kulturne dediščine območja ter izboljšanju infrasturkture. Obenem bo v hiškah dobila sedež tudi uprava parka.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Delež Evropskega sklada za regionalni razvoj je 85% nepovratnih sredstev, ki so dodeljena na osnovi prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva in obsegajo do 75% upravičenih stroškov, delež proračuna Republike Slovenija v okviru navedene prednostne usmeritve pa je 15%.

Naložba neposredno prispeva k ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«. Za njegovo izvajanje je odgovorno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS – Direktorat za kohezijsko politik