Preglej vse novice

OBVESTILO O NAMERI OBJAVE JAVNEGA POZIVA

10. Feb 2022

Spoštovani,

obveščamo, da Javni Zavod Krajinski park Strunjan namerava pričeti postopek za sklenitev:

DOGOVORA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN IN O SODELOVANJU GOSPODARSKIH RIBIČEV Z UPRAVLJAVCEM KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN.

 

Javni poziv bo objavljen na spletni strani javnega zavoda, www.parkstrunjan.si in na oglasni deski v poslovnih prostorih javnega zavoda na naslovu: Strunjan 152, 6320 Portorož – Portorose.

Javni poziv bo objavljen v

četrtek, 24. februarja 2022

Izvajanje ribolova v Krajinskem parku Strunjan določajo varstveni režimi. Predmetni Dogovor določa pogoje za izvajanje ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan. Namen Dogovora je bolj usklajeno delovanje in spremljanje vplivov ribolova na naravo. Ribolovno dejavnost bodo lahko na obravnavanem območju izvajali samo ribiči, ki z upravljavcem sklenejo predmetni Dogovor. Dogovor bo Javni zavod Krajinski park Strunjan sklenil z največ dvema ribičema in sicer tistima, ki bosta po določilih našega pravilnika dosegla najvišje število točk.

Na javni poziv za sklenitev Dogovora se bo lahko prijavila oseba, ki:

  • je upravičena izvajati gospodarski ribolov skladno z Zakonom o morskem ribištvu ( RS, št. 115/06 s spremembami) in
  • je sama ali pa skupaj z ožjimi družinskimi člani v koledarskem letu pred prijavo na javni poziv za sklenitev Dogovora opravila vsaj 60 evidentiranih izhodov na morje.

Rok za prijavo na javni poziv je 15 (petnajst) dni od dneva objave javnega poziva na spletnih straneh javnega zavoda in na oglasni deski v njegovih poslovnih prostorih.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na Saro Cernich na naslov: sara.cernich@gov.si ali po telefonu 08 205 1882.