Preglej vse novice

Odloženi nevarni odpadki azbesta v parku

25. Jan 2017

V prispevku primorske kronike, v ponedeljek 23.januarja, so opozorili na divje odlagališče nevarnih odpadkov sredi Krajinskega parka Strunjan. Želimo poudariti, da je bila situacija poznana tudi upravljavcu parka. Prijava je bila podana pristojnemu okoljskemu inšpektorju že v lanskem letu, ki edini lahko izda odločbo o odstranitvi nevarnih odpadkov. Količina nemarno odvrženega azbesta je bila zaprta v vrečah. Prav v zadnjih dneh so se vreče zaradi vetra odprle in je bila nevarnost širitve azbesta večja. Skupaj s Komunalo Izola smo zato uspeli danes, 25. januarja, zaščititi nevaren odpadek, dokler pristojni inšpektor ne bo izvedel postopka ter s tem dosegel trajno odstranitev odpadkov.

Kljub zavarovanju, čistilnim in ozaveščevalnim akcijam, ostaja problem odlaganja in metanja odpadkov v parku velik. Upravljavec parka skupaj z obema komunalnima podjetjema Piran in Izola odlično sodeluje in skupaj si prizadevamo, da bi zadeve uspešno reševali. Ker pa gre pri odlaganju nevarnih odpadkov tudi za kaznivo dejanje oziroma prekršek, je pomembno, da so vsi postopki izvedeni skladno z zakonom.

Upravljavcu parka so zelo dobrodošla tudi redna opozorila ljubiteljev parka, ki nas redno obveščajo tudi o odpadkih na odročnejših predelih, za kar smo zelo hvaležni in to odzivnost pozdravljamo tudi v prihodnje.