Dejavniki, ki vplivajo na pojavnost odpadkov

Na to kje in kdaj se bodo odpadki pojavili v morju ali na obali, vplivajo različni dejavniki. Zavedati se moramo, da na pojavnost odpadkov vpliva mnogo dejavnikov. Tam kjer je več turizma, ribištva in marikulture, prometa, kmetijstva in kjer so ob morski obali večja urbana naselja ali večji rečni vnosi ter morebiti nelegalna odlagališča odpadkov, najdemo v morju tudi večjo količino odpadkov. Dodaten problem predstavljajo tudi neustrezni sistemi ravnanja z odpadki.

S pomočjo oceanografije in meteoroloških dejavnikov lahko predvidimo gibanje odpadkov v morju. Naj kot primer omenimo Naravni rezervat Strunjan, kamor Burja vsako leto prinese večjo količino odpadkov (veter, plimovanje, tokovi, itd.).