Viri odpadkov

Znanje o virih in načinu vnosa odpadkov v morsko okolje pomembno prispeva k nadaljnjem ukrepanju.

Odpadki, ki vstopajo v morsko okolje, lahko prihajajo iz kopenskih dejavnosti ali iz dejavnosti na morju. Glavni vir odpadkov so dejavnosti na kopnem – turizem in rekreacija, kanalizacijski izpusti in ostali iztoki v morje, odlagališča odpadkov v bližini morske obale, nepravilno ravnanje z odpadki v mestih ter industrija. Poleg kopenskih virov svoj delež k vnosu odpadkov v okolje prispevajo tudi aktivnosti na morju in sicer pomorski (potniški in tovorni) promet ter morsko ribištvo in marikultura