Vpliv odpadkov na morsko okolje

Negativni vplivi morskih odpadkov na morski živelj in habitate

Predvsem odpadki iz plastike lahko v morskem okolju predstavljajo neposredno nevarnost za ribe, morske sesalce in ostale živali. Živali se namreč v odpadke lahko zapletajo ali jih zaužijejo, kar ima lahko za posledico poškodbo ali celo smrt osebka.

 

Plavajoči odpadki, upoštevajoč oceanografske podatke, lahko prepotujejo dolge razdalje hkrati pa so brezplačni prevoz za razne tujerodne organizme in tako prispevajo k vnosom neavtohtonih in invazivnih vrst v naše okolje.