Preglej vse novice

Odprava posledic vandalizma na Belih skalah

25. Jan 2011

V okviru projekta »Spremljanje stanja na morskem delu Krajinskega parka Strunjan«, ki je sofinanciran s strani Luke Koper d.d. in Splošne plovbe d.o.o. ter z logistično pomočjo Službe za varovanje obalnega morja (SVOM), je Javni zavod Krajinski park Strunjan v ponedeljek 24. 1. 2011 uspešno izpeljal akcijo čiščenja Belih skal.
Bele skale ob vznožju Strunjanskega klifa izvirajo iz plasti turbiditnega apnenca, ki so vključene v sicer flišno kamninsko podlago laporja in peščenjaka. Plasti apnenca so nastale z usedanjem apnenčastih hišic foraminifer in kot fosilni ostanki predstavljajo Bele skale površinsko geomorfološko naravno vrednoto državnega pomena, eno od dvanajstih naravnih vrednot znotraj Krajinskega parka Strunjan.
V zadnjem času so bile Bele skale zaradi vandalizma nekaterih neosveščenih obiskovalcev zamazane z grafiti. Danes smo v obsežni akciji odstranili posledice vandalizma s peskanjem, ki je učinkovita in obenem tudi ustrezna za zavarovano območje, saj ne povzroča škodljivih vplivov.
Izvedba peskanja je bila zaradi nedostopnosti s kopenske strani, možna le z morja. Mehanizacija je težka skoraj 2 toni, zato je bilo potrebno kompresor s pomočjo dvigal v Luki Koper natovoriti na plovilo SVOM-a, ga pripeljati čim bližje obali in nato z manjšim čolnom in podaljšano cevjo izvesti čiščenje.
Odstranjeno je bilo več obsežnih grafitov in danes so Bele skale ponovno bele. Glede na to, da obalo v parku večinoma obiskujejo kopalci in sprehajalci, ki želijo del časa preživeti v neokrnjeni naravi, upamo, da tovrstne akcije ne bodo več potrebne. Stanje v parku je med drugim močno odvisno tudi od ozaveščenosti obiskovalcev, njihovega vedenja v parku in nenazadnje tudi tega, da sami opozorijo očitne kršitelje varstvenih režimov.