Preglej vse novice

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin v letu 2023

28. Dec 2023

Tudi v Krajinskem parku Strunjan smo se v letu 2023 spopadali z invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Gre za dolgoletno problematiko, ki v zadnjem času dobiva vse več pozornosti.

Med najpogostejšimi vrstami v parku so veliki pajesen, bambus, luskasta nebina, topinambur, verlotov pelin in raznozobi grint. od teh sta najbolj problematični vrsti bambus in veliki pajesen, ki ju najdemo ob morskem obrežju in na klifu. Na solinskih nasipih je gosto razširjena luskasta nebina, ki zarašča površine ob sprehajalnih poteh. Ob Stjuži sta razširjena topinambur in vertlotov pelin.

Njihovo odstranjevanje je dolgotrajen proces, ki zahteva večletno izvajanje ukrepov kot so košnja, puljenje, obročkanje in sajenje avtohtonih rastlin za zasenčenje površin, primernih za uspevanje invazivnih tujerodnih rastlin. Te so namreč zelo trdožive, poskuse odstranjevanja pogosto preživijo s pomočjo podzemnih delov, kot so korenike ali gomolji. Znebimo se jih lahko s stalnim odstranjevanjem nadzemnih delov dokler se rastline ne izčrpajo.

Letos smo ukrepe za odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin izvajali tretje leto zapored. Odstranjevali smo jih po celotnem parku, na skupni površini 3 hektarjev. Le z doslednim izvajanjem ukrepov lahko pričakujemo, da bomo v Krajinskem parku Strunjan zmanjšali prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Verlotov pelin ob laguni Stjuži pred košnjo.
Lokacija po košnji verlotovega pelina.
Veliki pajesen za Krko pred odstranjevanjem.
Lokacija po odstranitvi velikega pajesna.