Preglej vse novice

Onesnaženje morskega okolja: zbor upravljavcev zavarovanih morskih območij Sredozemlja

24. Nov 2017

MedPAN (Mediterranean Protected Areas Network), združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij (ZMO) v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Krajinskim parkom Strunjan in s pomočjo slovenskega društva za morske sesalce – Morigenos, organizira regionalno delavnico o problemu onesnaženja sredozemskega morja z naslovom: »Morska zavarovana območja soočena z onesnaženjem v Sredozemlju: razmišljanje preko meja«. Omenjena delavnica bo potekala v Kulturnem domu Izola od 28. novembra do 1. decembra 2017.

Na 4-dnevni delavnici, ki bo združena z vmesno konferenco projekta ACT4LITTER, pričakujemo približno 120 upravljavcev morskih zavarovanih območij in partnerjev združenja iz vseh obal Sredozemlja. ACT4LITTER je projekt sredozemskega Interreg programa, financiranega s strani Evropske Unije, ki stremi k izboljšanju sledenja morskih odpadkov v sredozemskih morskih zavarovanih območjih, z razvojem učinkovitih ciljnih ukrepov.

»Zavod je počaščen, da soorganizira to pomembno delavnico in deli izkušnje Strunjana in Slovenije pri tej izredno pomembni temi onesnaženja«, je povedal Robert Turk iz Zavoda RS za varstvo narave. «Smo eni izmed ustanovnih članov združenja MedPAN, aktivno smo bili vključeni v njegovem razvoju; onesnaženje morskega okolja mora biti naslovljeno in morska zavarovana območja so lahko gonilna sila pri reševanju tega problema« je še dodal.

Uradna otvoritvena slovesnost z županom občine Izola, mag. Igorjem Kolencem, bo potekala 28. novembra ob 9.00 uri v Kulturnem domu Izola. 29. novembra se bodo udeleženci podali v Krajinski park Strunjan in sodelovali pri identifikaciji koncepta projekta Modra rast in kakovost okolja, ki se izvaja v okviru strateškega projekta »Evropske strategije za Jadransko in Jonsko regijo« (the “EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region facility point”).

Sredozemsko morje je eno najbolj onesnaženih morij na svetu, kjer kar 80% morskega onesnaženja izvira iz človeških aktivnosti na kopnem. V tem močno onesnaženem in ekonomsko aktivnem delu sveta, onesnaženje izvira predvsem iz komunalnih odpadkov, komunalnih odpadnih vod in industrijskih izpustov. Morski odpadki, predvsem plastika, je ena izmed najhitreje rastočih groženj za zdravje Sredozemlja. Sredozemsko morje vsebuje zelo veliko količino plastičnih delcev (približno 250 milijard). Onesnaženje prihaja tudi neposredno z morja, z emisijami in odpadki iz ladij, onesnaženja iz akvakulture in ribiške industrije ter tveganj onesnaženja z iskanjem in eksploatacijo plina in olja. Kljub iniciativam in uredbam na različnih nivojih v zadnjih letih ter nekaterim pozitivnim učinkom, onesnažila kot so organske spojine, nutrienti, težke kovine, obstojni organski polutanti ali morski odpadki, še vedno resno ogrožajo morske in obalne ekosisteme ter z njimi povezane ekonomske aktivnosti, kot sta na primer ribištvo in turizem (1).

Jadransko – Jonsko makroregija, s pol-zaprtim morjem in naraščajočim prebivalstvom, ni izjema v tej sliki. Nedavna raziskava Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF – World Wildlife Fund) (2) je pokazala, da je verjetnost, da regija ne bo dosegla dobrega okoljskega stanja do leta 2020 za 8 od 11 deskriptorjev evropske morske strategije, zelo velika.

V najsevernejšem delu regije, se Slovenija s svojo kratko obalo spoprijema z izzivi, ki so pred morskimi zavarovanimi območji (le-ta so ključna orodja za uspeh) na tem področju: problem onesnaženja se ne more reševati v osami.

Upravljavci morskih zavarovanih območij in pomembni deležniki morajo delati skupaj, za implementacijo integriranih ukrepov upravljanja na prostorskem (kopno-morje), sektorskem in upravljavskem nivoju območij.

»Morska zavarovana območja so, poleg temeljne vloge pri varstvu morske biodiverzitete, ključni pri morskem prostorskem planiranju in procesih integriranega upravljanja obalnih območij« je povedala Puri Canals, predsednica združenja MedPAN. »Njihova integracija v teh procesih mora biti okrepljena v celotnem sredozemskem bazenu, če želimo učinkovito odpravljati onesnaženje. Specifični okvirji v združenju že obstajajo in ta delavnica bo priložnost, da se jih deli.«

Številni ukrepi in sporazumi so že bili identificirani in preizkušeni v sredozemskih morskih zavarovanih območjih. Predstavljeni bodo preko primerov, katerih cilj je vzpodbuditi diskusije na različne tematike kot so: monitoring onesnaženja, zakonodajna orodja in okoljski sporazumi, upravljanje prostočasnih aktivnosti, ki »onesnažujejo«, sporne ukrepe čiščenja v povezavi s turizmom, participativna in ozaveščevalna znanost, kot tudi potencialni pogovori z velikimi industrijskimi sektorji, kamor spadata olje in plin, križarke in tovorne ladje (več v programu).

Delavnica bo obogatena tudi zaradi ustvarjenih sinergij s projektom ACT4LITTER in njegovo vmesno konferenco ter s prispevkom partnerjev tega projekta, SCP-RAC, MIO-ECSDE in SSSUP ter njihovo koordinacijo številnih sej, ki naslavljajo morske odpadke.

Delavnica izmenjave izkušenj je omogočena s podporo projekta Adrion Interreg, Francosko agencijo za biodiverziteto, francoskega Obalnega konservatorija, Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), UNEP-MAP-SPA/RAC, Francoske svetovne fundacije za okolje (the French Global Fund for the Environment), Zveze za trajnostno financiranje sredozemskih morskih zavarovanih območij (the Association for the sustainable financing of Mediterranean MPAs), Francoskega oddelka Bouches du Rhône.

(1)1 Prilagojeno iz strani 66 naslednjega poročila: Piante C., Ody D.,2015. Blue Growth in the Mediterranean Sea: the Challenge of Good Environmental Status. MedTrends Project. WWF-France. 192 pages http://www.medtrends.org/reports/MEDTRENDS_REGIONAL.pdf

(2)Randone, M. 2016. MedTrends Project: Blue Growth Trends in the Adriatic Sea – the challenge of environmental protection. WWF Mediterranean -http://www.medtrends.org/reports/MedTrends_AD-Report.pdf

 

 

 

Opomba urednika

MedPAN je združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij. Združuje preko 100 inštitucij in nevladnih organizacij, ki imajo neposredno odgovornost upravljanja morskih zavarovanih območij ali pa so vključeni v razvoj sredozemskih morskih zavarovanih območij. Člani in partnerji upravljajo preko 100 zavarovanih morskih območij v 19 sredozemskih državah. Poslanstvo združenja MedPAN je promocija trajnosti in delovanje združenja sredozemskih morskih zavarovanih območij, ki so ekološko reprezentativna, povezana in učinkovito upravljana za pomoč pri znižanju trenutne stopnje izgube morske biodiverzitete. www.medpan.org

Zavod RS za varstvo narave je nacionalna strokovna institucija, na področju varstva narave. Ustanovljena je bila leta 1999 na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Sedem območnih enot zagotavlja kakovostno pokritost terena na območju celotne Slovenije, vključno z morskim okoljem. Delo območnih enot zaokroža delovanje Osrednje enote, ki skrbi za koordinacijo in enotno delovanje Zavoda navzven in navznoter. Zavod namenja posebno skrb naravovarstveno najvrednejšim delom narave ter najbolj ogroženim območjem in vrstam. Zavod izobražuje in ozavešča o pomembnosti varstva narave in trajnostnega obstoja človeka in narave. Poleg tega vodi in podpira različne nacionalne in mednarodne projekte, ki vzpodbujajo varstvo narave in deluje kot nacionalni predstavnik SPA&BD protokola Barcelonske konvencije. http://www.zrsvn.si

Krajinski park Strunjan obsega 428,6 ha in vključuje najdaljši odsek naravne obale v Tržaškem zalivu ter geološko aktivni flišni klif, ki se dviga nad njo. Območje parka objema strunjanski polotok z 200 metrskim pasom morja in notranjim delom Strunjanskega zaliva. Park je bil ustanovljen leta 1990 z namenom varovanja naravnih oblik, biodiverzitete in krajinske pestrosti. Park je del evropske mreže ekološko pomembnih območij Natura 2000. http://www.parkstrunjan.si/

Projekt ACT4LITTER skuša olajšati prizadevanja za sledenje morskih odpadkov v sredozemskih morskih zavarovanih območjih z vzpostavitvijo učinkovitih in usmerjenih ukrepov za doseganje varstvenih ciljev z ekosistemskim pristopom. Projekt vodi katalonska agencija za odpadke – regionalni center za trajnostno rabo in proizvodnjo, Španija (Catalan Waste Agency – Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production – Spain) v partnerstvu s šolo naprednih študij Santa Ana – Italija (Sant’Anna School of Advanced Studies – Italy), MedPAN – Francija in Sredozemska informacijska pisarna za okolje (Mediterranean Information Office for Environment), Kulturni in trajnostni razvoj – Grčija (Culture and Sustainable Development – Greece). Gre za Interreg Med projekt, financiran iz Evropskega regionalno razvojnega sklada. https://act4litter.interreg-med.eu/