Preglej vse novice

Otvoritev obnovljenih solinarskih hišic – Informacijskega centra Krajinskega parka Strunjan.

21. Okt 2013
Strunjan, 16. oktobra 2013 – V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je bila omogočena obnova dveh solinarskih hišk za namene informacijskega središča KP Strunjan, kot instrument usmerjanja in osveščanja turizma na zavarovanih območjih.

Strunjan, 16. oktobra 2013 – V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 je bila omogočena obnova dveh solinarskih hišk za namene informacijskega središča KP Strunjan, kot instrument usmerjanja in osveščanja turizma na zavarovanih območjih.

V zahodni hišici bo imela v nadstropju prostore uprava parka, ki bo tako bolj dostopna zlasti prebivalcem območja, kakor tudi obiskovalcem. V pritličju pa bo urejen informacijski center, kjer bodo obiskovalci tega majhnega a vendar izredno pomembnega območja, izvedeli zakaj ga varujemo kot krajinski park. V vzhodni hiški pa bo prostor za prezentacijo solinarskega orodja in tradicionalnih načinov pridobivanja soli, slanice, solnega cveta in solinarskega blata. Solinarji in vodiči bodo zainteresiranim obiskovalcem v času solne žetve na kraju samem predstavili oziroma praktično prikazali tradicionalne postopke z uporabo tradicionalnih orodij.

Na današnji otvoritvi je župan Občine Piran dr. Peter Bossman poudaril pomen krajinskega parka in Strunjana ter napovedal še dodatne investicije v obnovo strunjanskega centra.

Izolski župan mag. Igor Kolenc je izpostavil predvsem pomen obmorskega pasu, ki ga moramo na ustrezen način varovati in pričakuje, da bomo lahko obalo med Koprom in Izolo renaturirali v plažo.

Minister za infrastrukturo in prostor g. Samo Omerzel je izpostavil tesno in učinkovito sodelovanje med ministrstvi za infrastrukturo in prostor ter kmetijstvo in okolje, pri iskanju rešitev, ki valorizirajo slovenske kulturne in naravne specifičnosti in vrednote. Iskanje infrastrukturnih potreb in varovanje slovenskega naravnega in kulturnega bogastva je sodobni izziv, ki je še toliko zahtevnejši v kriznih časih.

V slavnostnem nagovoru je minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan izpostavil dejstvo, da MKO znatno podpira investiranje v zavarovana območja Slovenije. Kritje lastne udeležbe in davka, je namreč omogočilo javnemu zavodu črpanje evropskih sredstev za izvedbo projekta. Poudaril je še vlogo Nature 2000 za trajnostni razvoj in da lahko Natura 2000 predstavlja prednost, kot v primeru Krajinskega parka Strunjan. Ob svetovnem dnevu hrane je minister še pozval vse, naj skrbno ravnajo s hrano in naj izbirajo lokalne domače prehrambne proizvode.

Direktor Javnega zavoda KP Strunjan mag. Marko Starman je izpostavil zahtevnost projekta tako v administrativnem delu kot tudi izvedbenem, saj so dela na solinah specifična. Uspešen zaključek projekta pomeni vzpostavitev sedeža v parku. Zaveda se tudi, da bo za polno delovanje informacijskega centra potrebno še veliko dela. Prav tako je potrebno za ohranitev solin in narave iskati nove možnosti in rešitve, ki bodo omogočile obiskovalcem, da se dobro počutijo, ko so v gosteh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strunjanske soline so del Naravnega rezervata Strunjan-Stjuža, ki obsegata najsevernejše še delujoče soline v Sredozemlju, kjer se sol prideluje po tradicionalnih postopkih. Sol pridelana v Strunjanu tvori pd 10 do 20 odstotkov proizvodnje Piranske soli, ki je zelo cenjena zaradi svoje čistosti in naravne vsebnosti morskih mineralov.