Preglej vse novice

Park pridobil geološko zbirko

26. Nov 2012

Kot smo obveščali že v juliju, je območje parka med 9. in 15. julijem gostilo Geološki študentski tabor Društva študentov geologije.

Društvo je sedaj Krajinskemu parku Strunjan predalo urejeno zbirko geoloških vzorcev, ki je nastala kot rezultat ene od dejavnosti v času tabora. Manjša zbirka vsebuje zanimive vzorce z opisi, ki bodo omogočili boljše razumevanje in znanje o geologiji in nekaterih njenih procesih, hkrati pa predstavlja osnovo, na kateri bi se lahko izgradila popolnejša zbirka z območja parka in njegove širše okolice. Naša prizadevanja bodo v prihodnosti seveda usmerjena tudi v to, da bo ogled zbirke čim prej omogočen tudi širši javnosti.

Društvo bo v kratkem parku posredovalo tudi poljudnoznanstvene opise nekaterih geoloških pojavov v parku in zbornik poročil z letošnjega tabora.

Društvu študentom geologije, njegovi predstavnici Evi Mencin in vsem ostalim aktivnim članom, se za zbirko in vse ostalo kar še prihaja, najlepše zahvaljujemo.