Preglej vse novice

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)

28. Dec 2020

O Ambroziji je bilo že mnogo povedanega v medijih. V naše kraje je zašla kot primes h krmi za ptice. Velikokrat se širi z gradbeno mehanizacijo in kosilnicami ali zemljino, ki se jo premešča iz gradbišča na gradbišče.

Rastlina je enoletna in grmičasto razrasla s tanko, ravno korenino. Vrsta je svoje ime dobila zaradi značilne oblike listov, ki so podobni listom pelina. Od navadnega pelina se po listih vrsta loči po tem, da so listi na obeh straneh enake zelene barve, medtem ko je pri navadnem pelinu spodnja stran listov sivo zelena. V času cvetenja je rastlina prepoznavna po značilnih moških socvetjih (viseči koški v dolgem grozdu na vrhu poganjkov). Rastlina je močno alergena, cvetni prah povzroča seneni nahod.

V parku smo letos smo prvič zasledili pelinolistno ambrozijo. Poskrbeli smo za takojšnjo odstranitev vendar, zaradi hitrega razširjanja vrste in izjemno dolge dobe kalivosti semen v zemlji je potrebno spremljati pojavljanje vrste v dolgem časovnem obdobju. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10) določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino od začetka rastne dobe in preprečevati njeno ponovno razrast. Odstranitev ambrozije se opravlja s puljenjem ali večkratno košnjo na način, da rastlina ne razvije cvetov in semen. Odstranitev je potrebno opraviti čimprej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico. Cvetočih rastlin in rastlin z razvitimi semeni ne odlagamo na kompost in pri odstranjevanju obvezno uporabljamo rokavice, v času cvetenja pa tudi zaščitno masko.

Zaradi napisanega pozivamo lastnike in najemnike zemljišč k sprotnem pregledovanju njiv, oljčnikov in travnatih površin v njihovi lasti in naprošamo, da nam v primeru najdbe, lokacijo nemudoma javite na mail: info@parkstrunjan.si ali na telefon 08 20 51 880.

 

 

Vir: https://www.gov.si/teme/ambrozija-lat-ambrosia/

https://www.tujerodne-vrste.info/vrste/pelinolistna-zvrklja-ali-ambrozija/

http://mop.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Ambrozija/Zlozenka__TISK.pdf

Foto: arhiv Zavoda Symbiosis