Preglej vse novice

Plodno sodelovanje s turističnimi ponudniki parka

15. Mar 2017

Krajinski park Strunjan je zaradi svojih naravnih danosti izredno priljubljena destinacija. Turistično Združenje Portorož in turistični ponudniki v in neposredni bližini parka so zavedanje o vlogi parka in pomenu zavarovanega območja potrdili s konkretnim dogovorom o skupnih aktivnostih, in sicer so-financiranju zaposlitve javnega delavca, čiščenju in vzdrževanju poti ter postavitvi dodatnih smetnjakov prav na območju med hoteli, kar olajša ustrezno odlaganje smeti gostom hotelov in obiskovalcem parka ter tako izrazili skupno skrb za boljši jutri in zasledovanje zelene niti, da je naravovarstvo v interesu vseh nas.

V sodelovanju s: Turistično združenje Portorož, Bernardin Group – Hotel Salinera, Terme Krka – Talaso Strunjan, Hotel Oleander, Hotel Mirta in Okolje Piran.