Preglej vse novice

Predavanje o sredozemskih vranjekih

27. Dec 2012

17. 12. 2012 je Krajinski park Strunjan ob podpori hotela Svoboda v Strunjanu organiziral predavanje o Sredozemskem vranjeku. Predaval je ornitolog Iztok Škornik, ki je zaposlen v Krajinskem parku Sečoveljske soline kot strokovni sodelavec za naravovarstveni monitoring.
Predavanja se je udeležilo 27 slušateljev, med katerimi smo žal pogrešali domačine, vključno z ribiči in gojitelji školjk, saj je bilo predavanje namenjeno tudi njim, z namenom, da nekoliko bolje spoznajo to mednarodno zavarovano morsko ptico.
Predavanje je bilo organizirano v sklopu LIFE+ projekta Simarine-Natura, katerega namen je izboljšati poznavanje o razširjenosti, selitvenih poteh in sezonskemu gibanju mediteranskega vranjeka, z namenom določitve novih morskih mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA) ter posledično morskih območij Natura 2000. Projekt vodi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, skupaj s parterjema Krajinskim parkom Strunjan ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Sofinanciran je s strani Evropske unije, vseh treh obalnih občin ter Luke Koper. Predvsem v poletnem času je sredozemski vranjek številčna ptica v našem morju, zato se morda nekaterim zdi njegovo varovanje vprašljivo, vendar, kot smo izvedeli tudi na predavanju, je Tržaški zaliv eno najpomembnejših območij njegovega poletnega zadrževanja v Sredozemlju.
Predavatelj je izčrpno predstavil projekt in dosedanje védenje o teh pticah. Slušatelji so zastavili kar nekaj zanimivih dodatnih vprašanj na katera so seveda prejeli vse odgovore in se na koncu zadovoljno razšli.
Tekom projekta bomo organizirali nova predavanja, na katerih bodo predstavljene nove ugotovitve in rezultati projekta.