Preglej vse novice

Previdno ob obisku pod klifi

14. Sep 2020

Posamezni deli klifa so zaradi različne geološke zgradbe, naklonov in stopnje poraščenosti z vegetacijo različno krušljivi. Za varnejši obisk naravnega morskega obrežja pod klifi preverite karto ogroženosti in se izogibajte nevarnim odsekom.

V Zalivu sv. Križa ali t. i. Mesečevem zalivu smo v lanskem letu zabeležili nekaj manjših podorov in enega večjega. Varnemu zadrževanju pod klifi posvečamo posebno pozornost, zato obalo redno pregledujemo. V vzhodnem delu zaliva smo opazili novo potencialno žarišče, na katero moramo biti posebej pozorni. Gre za večjo razpoko v višje ležečem delu klifa na strmem pobočju vzhodnega dela zaliva, ki ga erozija intenzivno spodjeda. Na tem območju lahko zato verjetneje pride do podora, ki je zelo hiter in zato potencialno zelo nevaren dogodek.

Opozarjamo vas, da se ne zadržujte pod golimi in strmimi stenami, temveč pod bolj zaraščenimi pobočji s položnejšim naklonom, kjer je možnost krušenja skal manjša. Ne izbirajte mesta za sončenje in kopanje le glede na videz plaže, ampak opazujte predvsem stanje klifa nad njo. Pozorni bodite na kotaljenje manjših kamenčkov, ki nakazuje, da pobočje ni stabilno in da lahko kadarkoli padejo tudi večje skale ali skalni bloki.

Stopnjo ogroženosti posameznih delov zaliva zaradi padanja kamenja lahko preverite na spodnji povezavi na sliki oz. zemljevidu, kjer smo z rdečo (zelo visoka ogroženost) in oranžno barvo (visoka ogroženost) označili nevarne odseke v priljubljenem zalivu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Wqi0Y509k_-gENRyNe9JkRE2e4A&ll=45.537725535446%2C13.610946828727695&z=18