Preglej vse novice

Projekt CARS OUT!

08. Apr 2015

Javni zavod Krajinski Park Strunjan je bil uspešen pri prijavi na projekt CARSOUT!, v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

V projekt so vključena tri zavarovana območja iz Evropske Unije. Dva slovenska partnerja, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan ter park iz Norveške, Jotunheimen National Park. Namen projekta je spodbujanje okolju prijaznega obiskovanja zavarovanih območij.

Vodilni partner Krajinski park Sečoveljske soline, bo v okviru projekta izgradil infrastrukturo za obiskovalce, z namenom da postane prvi slovenski upravljavec parka brez motoriziranega dostopa za obiskovalce. To bo doseženo z izgradnjo 4480m dovoznih cest, nakupa električnega vlaka za vodene izlete za obiskovalce. Vsi partnerji izmenjujejo informacije in proučujejo različne načine obiskovanja z namenom zmanjšanja negativnih vplivov prometa v zavarovanih območjih. Norveški partner išče rešitve za izvajanje obstoječe strategije prometa. Javni zavod Krajinski park bo v okviru projekta izdelal strategijo prometa z namenom poiskati okolju prijazne prevozne rešitve. Pilotno bo partner nabavil navadna in električna kolesa, ki bodo namenjena obiskovalcem parka. Vsi partnerji bodo sodelovali pri pripravi dokumentarnega filma in spletne podstrani z vsebinami namenjene ozaveščanju o trajnostnem obiskovanju zavarovanih območij. Partnerji bodo organizirali dva študijska obiska, enega v Sloveniji in enega na Norveškem. Namen obiska je izmenjava dobrih praks. V času trajanja  projekta bodo organizirane tri tiskovne konference.

Vrednost projekta:  998.442,40 €

Delež vodilnega partnerja – Krajinski park Sečoveljske soline – 935.772,60 €
Delež slovenskega  partnerja – Krajinski park Strunjan – 32.244,80 €
Delež norveškega parterja  – Jotunheimen National Park – 30.425,00 €
Trajanje projekta 16 mesecev.