Preglej vse novice

Projekt MEDPAN

08. Apr 2015

Javni zavod Krajinski park Strunjan je partner omrežja MedPAN, ki združuje več kot 80 institucij in nevladnih organizacij, ki so bodisi neposredno odgovorni za upravljanje morskih zavarovanih območij v Sredozemlju, ali so vključeni v njihov razvoj. Gre za upravljanje z več kot 90 morskih zavarovanih območij v 18 sredozemskih državah.

Organizacija MedPan je sofinancirana s strani organizacij  (Mava Foundation, FFEM, Prince Albert II Foundation)

Javni zavod je leta 2014 bil uspešen pri prijavi na projektnem razpisu organizacije MedPAN s projektom – Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Krajinskem parku Strunjan.

Glavni cilji projekta so:

1. Monitoring ulovu in prilova s profesionalnimi ribiči,
2. Izobraževanje ribičev v zvezi z identifikacijo morskih vrst,
3. Analiza podatkov, pridobljenih iz vizualnega popisa na različnih lokacijah v  morskem rezervatu,
4. Opredelitev pogojev za realizacijo sporazuma med parkom in ribiči,
6. Organizacija mednarodnega seminarja v Strunjanu, s primeri dobrih praks pri so-upravljanju z ribolovnimi viri.
7. Organizacija  novinarske konference

Čas trajanja projekta: 18 mesecev
Vrednost projekta: 26600 €

Upravljavci morskih zavarovanih območij, poklicni ribiči in znanstveniki si delijo skupne interese in cilje, ki so potrebni za upravljanje z ribolovnimi viri na trajnostni način.

Z izvajanjem monitoringa ulova in prilova, želimo ugotoviti kakšne vrste vse se ulovijo v ribiške mreže na določenih lokacijah v rezervatu. Strokovnjaki iz Morske biološke postaje Piran sodelujejo pri projektu z izvajanjem podrobnega cenzusa morskega dna. Dr. Lovrenc Lipej je poudaril, da je samo na območju Naravnega rezervata Strunjan  prisotnost kar 70 vrst rib.

S temi skupnimi podatki želimo ugotoviti kakšne vrste rib ribiči ujamejo v mreže, koliko je stalnih in koliko tranzitnih vrst, ki so komercialno najbolj zanimive. Po končanju projekta bomo ugotovili ali se s takšnim načinom na določenih lokacijah naravi povzroča škoda ali ne. To bi bila osnova za boljše načrtovanje upravljanja z morskim zavarovanim območjem glede prilagoditve režima lova, možnostjo podaljšanja ribolovnega obdobja, lokacij in načina lova. Po končanju projekta si prizadevamo še naprej pridobivati podatke od ribičev in tako pridobiti dolgoročno sliko o trendu, saj je to tisto, kar je v zavarovanem območju pomembno.

Javni zavod Krajinski park Strunjan si prizadeva tudi s poklicnimi ribiči podpisati sporazum glede izvajanja gospodarskega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan. Sporazum bo opredeljeval namen, pogoje za ribolov, ribolovno obdobje, izvajanje monitoringa in način sodelovanja z upravljavcem. Z načrtom upravljanja bi želeli predvideti režim po katerem lahko v rezervatu lovijo le tisti ribiči, ki sklenejo dogovor z upravljavcem.

Na organiziranem seminarju dne 18.2.2015, je v Izoli potekala izmenjava dobrih praks, z gosti iz Španije in Italije. Susana Sainz-Trápaga  in Mauricio Pulido, iz svetovnega sklada za naravo WWF, sta predstavila njihov uspešen projekt, kjer javni, ribiški in raziskovalni sektor sodeluje pri so-upravljanju ribištva. Roberto Odorico iz naravnega rezervata Miramare je predstavil njihov način varovanja morja v sodelovanju z ribiči s ciljem ohranjanja ugodnega stanja morskih zavarovanih območij.

Morski del zavaravanega območja.

Ugor, listi, ribon, orada…
Ena od lokacij kjer ribiči lovijo.
Seminar.
Ribolov.